Timotheos voorziet in voorlichting en breidt uit in Malawi

STAPHORST. Stichting Timotheos heeft Ineke de Jong uit Gouda en Marijke de Wit-Bakker uit Urk beide in een parttime functie benoemd tot voorlichter. Zij zetten daarmee het werk voort van de inmiddels overleden Truus Ringelberg, voorheen veldwerkster voor Timotheos Foundation in Malawi. De beide dames gaan zich ook bezig houden met allerlei uitvoerende taken. Timotheos Foundation is een diaconaal-maatschappelijke organisatie opgericht door de Reformed Presbyterian Church in Malawi. Ondersteund door de in ons land gevestigde Stichting Timotheos spitst de zorg zich specifiek toe op weeskinderen en weesjongeren onder andere door het verwezenlijken van kinderzorgcentra en weeshuisjes, evangelisatie, onderwijs, alfabetisering en sponsoring van kleuters en kinderen alsmede jongeren in het voortgezet onderwijs. De begeleiding hiervan vindt plaats door de veldwerkers Wim Akster en Bep Klok. Voorts is in december 2016 door Timotheos Foundation een eigen en grotere compound in Malawi aangekocht. Indien voldoende fondsen verworven kunnen worden zal de compound met de bijbehorende verblijven deze zomer in gebruik genomen worden.

Image popup