Informatie

Dit is de projectlijst van de stichting Timotheos. Timotheos Foundation werkt op verzoek van de synode van de Reformed Presbyterian Church van Malawi (RPC) sinds 2011 als stichting in het land Malawi. De Nederlandse stichting Timotheos ondersteunt deze projecten.

De twee speerpunten van de projecten zijn:

1. Onderwijs
2. Zorg voor (jonge) weeskinderen.

Aan alle projecten is een vorm van evangelisatie verbonden. Bij de verschillende projecten staat een omschrijving en ook een budget wat nodig is om dit project te kunnen uitvoeren.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de voorlichter van de stichting, mevrouw Ineke de Jong, via 06 -54205245 of voorlichting@timotheos.nl.

Giften zijn van harte welkom op bankrekening NL57RABO0161485502 ten name van stichting Timotheos te Staphorst. Indien uw gift geoormerkt is voor een specifiek project, vermeldt dan a.u.b. ook de projectnaam.

We zeggen u hartelijk dank voor uw interesse in het werk van onze stichting.

Het bestuur van stichting Timotheos.

Image popup