Project 21: Leermiddelen basisschool

Voor deze school hebben we dan uiteraard ook veel meer lesmaterialen nodig dan we nu hebben. Dan kunt u denken aan:

• Schoolboeken
• Schoolborden
• Linialen
• Posters
• Scharen enz.

We gaan uit van ongeveer 50 kinderen per groep. Voor Nederlandse begrippen heel veel, voor Malawi heel weinig!!

Nodig per jaargroep: € 1.500,00

Image popup