Onderwijsfondsen

Wat zijn we in Malawi blij met onze eigen basisscholen! Al een heel aantal jaren hebben we bij enkele kinderdagcentra een eigen school. Bij de andere centra volgen de sponsorkinderen onderwijs op de dichtstbijzijnde gratis overheidsschool. Daar is de kwaliteit soms ver te zoeken en is bijles nodig om de leerlingen wat meer ‘bij te spijkeren’. De afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan het bouwen van meer eigen basisscholen.

Ook voor onze scholieren en studenten in het vervolgonderwijs hebben we gekeken naar kwalitatief goede scholen. Om de extra kosten, die dit met zich meebrengt, te kunnen dragen, hebben we twee onderwijsfondsen geopend.

Basisonderwijsfonds

Met het programma voor (wees)kindsponsoring helpt Timotheos in Malawi honderden kinderen aan dagelijks voedsel, kleding en onderwijs. Bovenal mogen deze kinderen uit Gods Woord horen. We proberen alle kinderen zelf basisonderwijs te geven. Om deze eigen scholen te kunnen financieren is er het basisonderwijsfonds.

Vervolgonderwijsfonds

Met de scholierensponsoring richt Timotheos zich op scholieren die zelf de kosten van een voortgezet onderwijs opleiding niet kunnen betalen. Na het behalen van het voortgezet onderwijs diploma geven wij deze scholieren de kans om verder te leren en een vervolgopleiding te kiezen.

Draagt u ook bij?

Wilt u bijdragen aan één van deze fondsen?

U kunt zich
hiervoor aanmelden op onze website (www.timotheos.nl/
sponsorprogramma).

De hoogte van het bedrag bepaalt u
zelf. U steunt in dit geval geen individuele leerling, maar u draagt bij aan de totale onderwijskosten.


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 
t.n.v. Stichting Timotheos 
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. mw. J.D. Duerink-Folmer
p/a Wolweg 146
3776 LS Stroe
Email: secretariaat@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact

Bestuur Stichting Timotheos
t.a.v. dhr. N. Verdouw (secretaris)
p/a Achterwillenseweg 98a
2805 KB Gouda

Email: secretaris@timotheos.nl
Telefoon: 0182-516754

Aanmelden voor nieuwsbrief

Contact voorlichting

Marijke de Wit - Bakker (voorlichter)
Email: mdewitbakker@timotheos.nl
Telefoon: 06-12363723

Gerda van Arnhem-Gerritsen (voorlichter)
Email: gvanarnhem@timotheos.nl
Telefoon: 06-19318847

Bart Lodder (voorlichter/fondsenwerver)
Email: bartlodder@timotheos.nl
Telefoon: 06-34912817

Aanmelden
Contact

Help mee!

Rekeningnummer NL57 RABO 0161 4855 02
t.n.v. Stichting Timotheos

Specifieke Doeleinden:
- Word donateur vanaf € 5 per jaar
- Help mee d.m.v. maandelijkse adoptie
- Steun een specifiek project

© Copyright Timotheos              webdesign Treffend en Co              Privacyverklaring