Vervolgonderwijsfonds

In het voortgezet- en vervolgonderwijs zien we een ontwikkeling naar verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering. Voorheen gingen veel van onze scholieren naar scholen waar het onderwijs te wensen overliet. In de loop van de tijd werd zichtbaar dat dit ten koste gaat van de kwaliteit en zagen we relatief veel
leerlingen tussentijds uitstromen. Daarom is besloten om de voortgezet onderwijs scholieren zoveel mogelijk op scholen te plaatsen waar het onderwijs professioneler en van hogere kwaliteit is. Daardoor zullen de (examen) resultaten beter zijn.

Dit alles betekent dat er meer geld nodig is om deze jongeren voortgezet onderwijs te laten volgen en daarna te laten studeren, of het nu op een vak- of HBO-opleiding is of aan de universiteit. De school-/collegegelden en bijkomende kosten zijn veel hoger geworden dan voorheen en kunnen niet langer uit de reguliere sponsoropbrengsten bekostigd worden. Daarom is er nu ook het vervolgonderwijsfonds. Op deze manier hoopt Timotheos, samen met u, ook op de lange termijn voortgezet- en vervolgonderwijs mogelijk te kunnen maken voor de scholieren en studenten.

Aanmelding vervolgonderwijsfonds

Ik wil het vervolgonderwijs van Stichting Timotheos graag op de volgende manier steunen:
*Deze afschrijving kunt u ten alle tijde binnen 56 dagen ongedaan maken en uw machtiging intrekken.
Vraag uw bank naar de voorwaarden. Incassant ID: NL50ZZZ534453920000


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 
t.n.v. Stichting Timotheos 
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. mw. J.D. Duerink-Folmer
p/a Wolweg 146
3776 LS Stroe
Email: secretariaat@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact

Bestuur Stichting Timotheos
t.a.v. dhr. N. Verdouw (secretaris)
p/a Achterwillenseweg 98a
2805 KB Gouda

Email: secretaris@timotheos.nl
Telefoon: 0182-516754

Aanmelden voor nieuwsbrief

Contact voorlichting

Marijke de Wit - Bakker (voorlichter)
Email: mdewitbakker@timotheos.nl
Telefoon: 06-12363723

Gerda van Arnhem-Gerritsen (voorlichter)
Email: gvanarnhem@timotheos.nl
Telefoon: 06-19318847

Bart Lodder (voorlichter/fondsenwerver)
Email: bartlodder@timotheos.nl
Telefoon: 06-34912817

Aanmelden
Contact

Help mee!

Rekeningnummer NL57 RABO 0161 4855 02
t.n.v. Stichting Timotheos

Specifieke Doeleinden:
- Word donateur vanaf € 5 per jaar
- Help mee d.m.v. maandelijkse adoptie
- Steun een specifiek project

© Copyright Timotheos              webdesign Treffend en Co              Privacyverklaring