Landbouwproject

Maïs is het belangrijkste landbouwgewas en een basis voedselproduct. Mensen zijn afhankelijk van de oogstopbrengst. Als de maïs op is, betekent dat honger. Om families te helpen een hogere maïsopbrengst te behalen, biedt Timotheos landbouwtrainingen en de juiste landbouwmiddelen aan. Zo wordt minder honger geleden en sterven er minder mensen.

Over het project

Aan het begin van het groeiseizoen starten de cursisten met een training door onze projectmanager. Cursisten leren om de bewerkingen van het zaaibed, het gewas en de oogst op een efficiëntere wijze en een natuurlijke manier uit te voeren. Bijvoorbeeld: hoe houd je water beter vast bij de plant en hoe bescherm je de grond tegen uitdroging. 

Na de training krijgen de cursisten de benodigde landbouwmiddelen om het geleerde in de praktijk toe te passen. Aan het begin van het groeiseizoen geeft Timotheos iedere familie een aantal zakken kippenmest. Nadat de grond zaaiklaar is gemaakt, krijgen ze vijf kilo maïszaad. Vervolgens ontvangen ze tussentijds een zak met organische mest om de maïs een extra groeispurt te geven. 

In de oogsttijd moeten de mensen één zak maïs bij ons inleveren. Deze wordt door Timotheos gebruikt om de (wees)kinderen op de dagcentra te voeden. Zo worden ze gestimuleerd om zelf te presteren.

Uw donatie maakt verschil!
Voor € 30 helpt u een familie om hun oogst te verbeteren! Helpt u mee om een familie voor altijd te laten eten?


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 
t.n.v. Stichting Timotheos 
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. mw. J.D. Duerink-Folmer
p/a Wolweg 146
3776 LS Stroe
Email: secretariaat@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact

Bestuur Stichting Timotheos
t.a.v. dhr. N. Verdouw (secretaris)
p/a Achterwillenseweg 98a
2805 KB Gouda

Email: secretaris@timotheos.nl
Telefoon: 0182-516754

Aanmelden voor nieuwsbrief

Contact voorlichting

Marijke de Wit - Bakker (voorlichter)
Email: mdewitbakker@timotheos.nl
Telefoon: 06-12363723

Gerda van Arnhem-Gerritsen (voorlichter)
Email: gvanarnhem@timotheos.nl
Telefoon: 06-19318847

Bart Lodder (voorlichter/fondsenwerver)
Email: bartlodder@timotheos.nl
Telefoon: 06-34912817

Aanmelden
Contact

Help mee!

Rekeningnummer NL57 RABO 0161 4855 02
t.n.v. Stichting Timotheos

Specifieke Doeleinden:
- Word donateur vanaf € 5 per jaar
- Help mee d.m.v. maandelijkse adoptie
- Steun een specifiek project

© Copyright Timotheos              webdesign Treffend en Co              Privacyverklaring