4. magazine zondagschool 12 (Groot)

Mama, wilt u voorlezen...?

Als onderdeel van de Familiedag D.V. 30 maart organiseert Stichting Timotheos een actie met als thema “Mama, wilt u voorlezen…?”

“Wilt u voorlezen?”, voor ons een gewone vraag van een kind aan vader of moeder die kunnen lezen. Maar, is dit wel zo gewoon? Er zijn landen, waaronder Malawi, waar zo’n vraag niet vanzelfsprekend is. De reden? Veel kinderen en ouders hebben nooit leren lezen. Daardoor kunnen ouders de Bijbel en eenvoudige boekjes zelf niet lezen en er ook niet uit voorlezen aan hun kinderen.

Een van de basisbeginselen in dit leven is lezen. Door het lezen van de Bijbel leren we wat noodzakelijk is voor ons dagelijks welzijn, maar bovenal wat noodzakelijk is om persoonlijk de Heere te leren kennen. Alleen dat geeft zicht op een hoopvol bestaan. Daarom wil Stichting Timotheos op een eenvoudige manier door middel van het vertalen van Bijbelse vertellingen kinderen en hun ouders of verzorgers in Malawi in hun eigen taal bereiken. Met de biddende wens dat deze geringe middelen gezegend worden en mogen leiden tot uitbreiding van Gods Koninkrijk!

Project
Het is de bedoeling om de Bijbelse verhalen uit de ‘Kijk en Luister Bijbel’ van de bekende schrijfster Laura Zwoferink te laten vertalen naar het Chichewa, de taal die in Malawi wordt gesproken. De kosten van dit project bedragen € 100.000,00.

Uitvoering
De Bijbelse vertellingen van Laura Zwoferink, met passende afbeeldingen, omvatten 18 boekjes. Aan elk deel zijn een toepassing en vragen toegevoegd. De boekjes worden uitgegeven door Uitgeverij Den Hertog. Stichting Timotheos heeft 2.000 setjes besteld (1 set bevat alle 18 boekjes). Het is de bedoeling om deze sets in de schoolbibliotheken van onze eigen basisscholen in Malawi te zetten. Op die manier kunnen de klassen gezamenlijk de boekjes lezen. Daarnaast zullen de boekjes 
bijvoorbeeld worden gebruikt bij de vrouwencursus ‘Bijbels Opvoeden’ die Timotheos verzorgt.

Doel
Het beoogde doel van deze actie is:

1. kinderen en ouders/verzorgers in Malawi te stimuleren om te (leren) lezen en dit in de praktijk toe te passen door het zelf lezen en voorlezen van de Bijbelse vertellingen;

2. deelnemers aan de cursus ‘Bijbels Opvoeden’ te leren op welke manier ze kunnen voorlezen en hen te stimuleren om dit in praktijk te brengen door deze boekjes daarvoor te gebruiken en ze aan hun kinderen voor te lezen;

3. dat de Heere het lezen van deze eenvoudige boekjes zal gebruiken tot bekering van velen.

Uw steun aan deze actie komt geheel ten goede aan het project.

Helpt u mee?

TIMOTHEOS LOGO


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. St. Timotheos
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. mw. J.G. Bos-Klaassen
Galileïlaan 23D
6716 BP Ede
Email: secretariaat@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact

© Copyright Timotheos              webdesign Treffend en Co              Privacyverklaring