Foto bij 13

Een passende begroting voor 2024

In de achterliggende maanden waren we erg druk om met een goede begroting voor D.V. 2024 te komen. We denken in die periode na over wat we hopen te gaan doen. De inflatie is opnieuw weer heel hoog.  

In september en oktober zijn we altijd druk met het opstellen van de plannen voor het nieuwe jaar en het berekenen van de bijbehorende kosten. In de maand november moet de begroting gereed zijn en wordt deze naar ons internationale bestuur in Canada, de USA en Nederland gestuurd om te bekijken of zij het plan gefinancierd kunnen krijgen. 

Inflatie in Malawi
De inflatie voor 2024 is moeilijk in te schatten. Volgens de Malawiaanse regering is de inflatie meestal rond de 10 tot 15%, voor 2024 denken ze aan ruim 25%. Echter, komen we er heel vaak achter dat de realiteit anders is. Ook deze keer zien we weer dat de inflatie vele malen hoger ligt. Zo werd een schrift 31% duurder en pindakaas 63%. Het maismeel voor de maaltijden steeg wel tot 53% (in de periode van november 2022 tot november 2023). Mais wordt hier dagelijks gebruikt. Als je zulke cijfers ziet, word je stil van het feit dat veel mensen in dit land dit gewoon niet meer kunnen betalen. 

Als we zien wat de huidige activiteiten zullen kosten, zien we al snel dat er niet veel mogelijkheden zijn voor nieuwe activiteiten. Het feit dat de David Livingstone school is toegevoegd aan onze organisatie, legt de financiële druk wat hoger. Dus moeten we ons afvragen wat er nu echt nodig is. Hoe kunnen we beter of efficiënter werken en welke veranderingen zijn er nodig voor de lange termijn? Soms moeten we minder leuke besluiten nemen, maar ook dat hoort bij een gezond ontwikkelingsproces van een organisatie. 

Alle winkels één dag dicht
Na vele gesprekken en aanpassingen, hebben we uiteindelijk een definitieve begroting waar we tevreden over zijn. We hopen dat de donorlanden in staat zijn om het bedrag bij elkaar te krijgen. Een half uur na afronding ontvingen we het bericht dat de Malawiaanse regering een devaluatie van de Kwacha heeft gedaan: 44% maar liefst! Dat gaat enorme veranderingen in prijzen teweegbrengen. Alle winkels in de stad zijn een dag gesloten geweest om de prijzen aan te passen. En wat nu met onze begroting? Alhoewel de extreem hoge inflatie ons hard raakt, hebben wij de meevaller dat het geld uit het buitenland komt. Want hoewel de prijzen zo’n 44% zullen stijgen, krijgen we nu ook zo’n 44% meer voor de euro of dollar. Dus voor de begroting van onze organisatie maakt het weinig verschil. Maar dat kan een Malawier niet zeggen, als het eten weer 44% duurder wordt…

Blog Gerrit Oomen 

TIMOTHEOS LOGO


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. St. Timotheos
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. mw. J.G. Bos-Klaassen
Galileïlaan 23D
6716 BP Ede
Email: secretariaat@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact