Bestuur bezoekt Malawi met...

Het bestuur bezoekt Malawi met RvT

Ja, daar is ze weer! Met een stralende lach komt ze naar me toe lopen. Ze herkent me nog. Het is Doreen, een meisje van ons kinderdagcentrum in Mulinga. Ik leg even een hand op haar schouder en vraag hoe het met haar gaat. Wat is het fijn om weer in Malawi te zijn.

Dit keer zijn we als bestuur om een bijzondere reden in Malawi. Zoals u wellicht hebt gelezen, is het bestuursmodel van onze stichting gewijzigd en is de nieuwe Raad van Toezicht (RvT) per 1 september aangetreden. We zijn hier erg blij mee. We hebben de heren van de RvT gevraagd om op korte termijn een bezoek te brengen aan Malawi. Om onze projecten te zien, de mensen te ontmoeten en een gevoel te krijgen bij al het werk wat er vanuit Timotheos gedaan mag worden. En daarom vertrokken we op 21 oktober naar Malawi.

We kijken terug op een intensieve, maar bijzonder mooie week. De RvT-leden hebben veel van het werk kunnen zien en diverse gesprekken gevoerd. We bezochten een aantal kinderdagcentra en scholen. We maakten een kerkdienst mee. We zaten bij Bijbellessen en gingen mee naar een intakegesprek van enkele kinderen. We bezochten de christelijke David Livingstone school voor voortgezet onderwijs (die door diverse van onze scholieren bezocht wordt). We namen een kijkje bij de Bijbelschool van de RPC. Ook brachten we een bezoek aan collega-organisatie Stephanos in Malawi. Een drukke, maar waardevolle week.

Voorzitter Kees van Burg verwoordde het als volgt: “Als ik terugkijk op de week, dan komen de woorden verwondering en verbinding bij me boven. Timotheos in Malawi is echt een organisatie die staat. De lokale inbedding is goed en er wordt efficiënt gewerkt, waardoor veel kinderen en jongeren geholpen kunnen worden. Maar bovenal mag Gods Woord er gebracht worden. Op veel momenten van de dag gaat de Bijbel open. Daar kunnen we in Nederland nog een voorbeeld aan nemen.”

Graag willen we onze collega’s in Malawi hartelijk dankzeggen voor de gastvrijheid waarmee we zijn ontvangen en de openheid in de gesprekken. Wij wensen en bidden hen kracht en Gods zegen toe in alles wat zij mogen doen.

En Doreen in Mulinga? Zij mag onze school en het kinderdagcentrum iedere dag weer bezoeken. Dat het voor haar tot zegen mag zijn. En we hopen haar de volgende keer weer te ontmoeten.

TIMOTHEOS LOGO


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. St. Timotheos
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. mw. J.G. Bos-Klaassen
Galileïlaan 23D
6716 BP Ede
Email: secretariaat@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact

Bestuur Stichting Timotheos
t.a.v. dhr. N. Verdouw (secretaris)
p/a Achterwillenseweg 98a
2805 KB Gouda

Email: secretaris@timotheos.nl
Telefoon: 0182-516754

Aanmelden voor nieuwsbrief

Contact voorlichting

Marijke de Wit - Bakker (voorlichter)
Email: mdewitbakker@timotheos.nl
Telefoon: 06-12363723

Gerda van Arnhem-Gerritsen (voorlichter)
Email: gvanarnhem@timotheos.nl
Telefoon: 06-19318847

Bart Lodder (voorlichter/fondsenwerver)
Email: bartlodder@timotheos.nl
Telefoon: 06-34912817

Aanmelden
Contact

Help mee!

Rekeningnummer NL57 RABO 0161 4855 02
t.n.v. Stichting Timotheos

Specifieke Doeleinden:
- Word donateur vanaf € 5 per jaar
- Help mee d.m.v. maandelijkse adoptie
- Steun een specifiek project

© Copyright Timotheos              webdesign Treffend en Co              Privacyverklaring