Foto bij 9

Zorgen en hoop

Het regenseizoen is weer aangebroken in Malawi. Alles is prachtig groen! Overal waar je komt, zie je de gewassen op het land staan. Het gaat goed met de regen; tot nu toe valt er niet teveel en ook niet te weinig. Een zegen! Eén ding valt dit jaar op…

Er staat donkergroene en lichtgroene mais op het land. Hoe dat komt? De mensen die donkergroene mais op hun land hebben staan, gebruiken kunstmest om hun mais ‘bij te voeden’. De lichtgroene mais krijgt geen kunstmest en ziet er daarom slecht uit.

Zorgen
U weet het. De laatste maanden voor de nieuwe oogst zijn altijd de moeilijkste maanden voor de mensen in Malawi. Na cycloon Ana hebben de meeste mensen weinig tot niets geoogst, dus die laatste maanden duren dit jaar erg lang. Daarbij is alles een stuk duurder geworden. Producten als kookolie, maismeel en kunstmest zijn voor veel mensen onbetaalbaar.  
De lichtgroene mais laat iets zien van de nood. Veel meer onzichtbaar is de honger die wordt geleden. Wij kregen mensen aan de poort die vroegen of we een klusje voor hen te doen hadden. Ze hadden honger en wilden wat verdienen om eten te kopen. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt.  
Wij zijn blij dat, dankzij uw steun, al onze kinderen elke morgen een bord voedzame pap en ’s middags een stevige lunch krijgen en dat we ook de bejaarden kunnen helpen (zie vorige magazine). We zijn hiermee gestart in oktober en hopen hiermee door te gaan tot de nieuwe oogst weer binnen is.

Cholera
Een andere zorg is de cholera-uitbraak. Een besmettelijke ziekte waaraan jong en oud kan overlijden, als er niet op tijd wordt gehandeld. Cholera verspreidt zich via besmet drinkwater of eten. Hygiëne kan dus veel voorkomen. Iedereen weet de adviezen: handen wassen met zeep, drinkwater zuiveren met chlorine, direct naar het ziekenhuis als je diarree hebt, etc. Maar, wat als je geen geld hebt om zeep, chlorine en vervoer naar het ziekenhuis te betalen?
Gelukkig zijn er nog geen cholera-gevallen gemeld op onze centra. Onze collega’s zorgen er zoveel mogelijk voor dat iedereen de hygiëneregels in acht neemt en ondernemen actie als dat nodig is.  

Hoop
Al met al is er veel nood en dat niet alleen in Malawi. En dan te bedenken wat de oorzaak van al deze nood is. Gelukkig is er Iemand Die uitkomst kan geven (Psalm 146:3 berijmd), in tijdelijke én in geestelijk nood. En juist dáárom is het zo belangrijk dat Gods Woord open gaat en dat we blijven bidden om Zijn komst in ons hart en in de harten van de Malawiërs!

Blog Thera Verdouw 

TIMOTHEOS LOGO


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. St. Timotheos
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. mw. J.G. Bos-Klaassen
Galileïlaan 23D
6716 BP Ede
Email: secretariaat@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact