Foto bij 1

Cultuurverschillen

In het magazine van maart 2023 las u in het artikel van Bep Klok iets over de duistere machten van bijgeloof en angst voor magische krachten. Hierover wil ik deze keer ook wat schrijven.

Urgent verlof voor een collega
Een van mijn collega’s van de HR-afdeling kwam op mijn kantoor om toestemming te vragen of hij naar huis mocht om zijn vrouw naar het ziekenhuis te brengen. Hij gaf hierbij geen reden op. Aangezien het urgent was, vroeg ik hem of er iets ernstigs aan de hand was. Toen vertelde hij mij pas dat zijn vrouw aan het bevallen was. Ruim een uur later was het kind geboren. Volgens mij heeft hij het ziekenhuis, of zelfs zijn eigen huis, niet op tijd bereikt. Voor zover ik weet, was niemand van mijn collega’s op het kantoor op de hoogte van de verwachte baby. 

In blijde verwachting
Mijn vrouw Leneke en ik zijn, sinds december vorig jaar, in blijde verwachting van ons eerste kind. Het is mij wel duidelijk geworden dat er in Malawi anders wordt omgegaan met zwangerschap dan in Nederland. Ook is er minder openheid over dit onderwerp. Om die reden heb ik een collega gevraagd of het gebruikelijk is om het nieuws te delen met collega’s en op welk moment in de zwangerschap je dit dan doet. Echter, de betreffende collega raadde mij af om het met anderen te delen. 

Begin februari zat ik samen met een andere collega in de auto naar één van onze projecten. Aan deze collega kan ik alle vragen stellen over Malawi en de cultuur. Ik heb al verschillende keren nagedacht over wat nou de reden zou kunnen zijn waarom mijn andere collega afraadde om het nieuws van de zwangerschap met anderen te delen. Mijn collega legde uit dat een vrouw niet vertelt dat zij zwanger is, uit angst om behekst te worden door anderen die jaloers op haar zijn. Het krijgen van kinderen is een teken van vruchtbaarheid. Anderen kunnen uit jaloezie lokale ‘witchcraft dokters’ (soort tovenaars) bezoeken om duistere machten aan en op te roepen, zodat het kind en/of de moeder iets overkomt. Om deze reden houden vrouwen hun zwangerschap zo lang mogelijk geheim. Soms (zelfs) ook voor naaste familieleden. 

Psalm 140 
Wat wordt hierdoor weer zo pijnlijk duidelijk hoeveel bijgeloof en angst er is in Malawi. Er zijn nog veel andere voorbeelden te noemen van bijgeloof en duistere machten. Wat is het belangrijk dat we zowel voor onszelf, alsook voor elkaar in Malawi en Nederland, zonder ophouden vragen om wat staat in de berijmde verzen van Psalm 140.

Blog Bart Lodder

TIMOTHEOS LOGO


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. St. Timotheos
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. mw. J.G. Bos-Klaassen
Galileïlaan 23D
6716 BP Ede
Email: secretariaat@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact

© Copyright Timotheos              webdesign Treffend en Co              Privacyverklaring