Foto bij 10

Gezondheid en zorg

En, is het gelukt met de gezondheidscontrole? Zijn er nog bijzonderheden?’ Deze vragen heb ik de afgelopen tijd gesteld aan de matrons van onze kinderzorgcentra. Het was namelijk weer tijd voor gezondheidscontrole. Twee keer per jaar zorgt de matron ervoor dat alle kinderen worden gemeten en gewogen. Een hele klus!

De matron noteert de lengte en het gewicht en berekent het verschil met de vorige keer. Ook schrijft ze op of het kind er gezond uitziet of niet. Voor de kinderen die zijn afgevallen, niet groeien en/of er ongezond uitzien, probeert ze de oorzaak te achterhalen. Vervolgens maakt ze in overleg met ons een plan van aanpak en zorgen we ervoor dat het nodige wordt geregeld. De matron houdt deze kinderen extra goed in de gaten. Kinderen die HIV/aids hebben of ondervoed zijn, krijgen een speciaal dieet. En als er medicijnen, verder onderzoek en/of behandeling nodig is, wordt dit geregeld. Zo proberen we gezondheidsproblemen vroegtijdig te signaleren en te (laten) behandelen en hopen we ernstige situaties te voorkomen.

‘Madam, ik maak me zorgen om Zione*’, zei één van onze matrons toen ik de uitslagen van de gezondheidscontrole met haar doornam. ‘Ze heeft waarschijnlijk een hartprobleem en moet naar het lokale ziekenhuis, maar haar vader wil dat niet. We hebben alles geprobeerd, maar hij weigert nog steeds.’ De matron wilde graag dat ik Zione even zou zien.
 
Zione keek naar beneden en vertelde met zachte stem dat ze constant pijn heeft. Haar borstkas stond wat naar voren en ze had een snelle hartslag en ademhaling. Ook zag ik tekenen van ondervoeding. Toen we haar vroegen hoe het thuis was, begon ze te huilen. Ze vertelde dat er thuis geen eten is. Haar vader verdrinkt zijn geld in bars en Zione en haar broertje gaan bijna elke avond alleen en zonder eten slapen. Mijn hart brak. Wat moeten deze kinderen lijden!

We hebben geprobeerd Zione te bemoedigen, onder andere door haar te beloven dat wij haar gaan helpen. Daarbij heb ik haar aangemoedigd om haar nood steeds weer bij de Heere te brengen. Hij ziet en weet alles! Hij kan haar helpen in haar nood! Na een voorzichtige knuffel ging Zione weer terug naar de klas.  

Diezelfde middag organiseerde het management van de locatie een afspraak met de vader, het dorpshoofd en iemand van de kinderbescherming. We hebben een stevig gesprek gevoerd met vader en hem gestimuleerd om zijn verantwoordelijkheden te nemen. Diezelfde week ging Zione naar het ziekenhuis. Ze blijkt een ernstig hartprobleem met complicaties te hebben. We proberen de juiste behandeling voor haar te regelen en haar en haar broertje op te nemen in ons weeshuis, zodat we zeker weten dat er goed voor haar wordt gezorgd. 

*naam Zione is gefingeerd

Blog Thera Verdouw 

TIMOTHEOS LOGO


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. St. Timotheos
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. mw. J.G. Bos-Klaassen
Galileïlaan 23D
6716 BP Ede
Email: secretariaat@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact