In gesprek met Cecilia

Je zou maar voor de keuze staan en moeten besluiten of je een kind wel of niet opneemt in het sponsorprogramma van Timotheos. Op het eerste gezicht lijken alle kinderen even arm en het liefst wil je ze allemaal opnemen in het programma, maar dat kan helaas niet. 

Met Cecilia Kabuula (45) spreken we over de intakes van kinderen die mogelijk in aanmerking komen voor ons programma. Cecilia is één van onze drie childcare centre officers en houdt zich bezig met de aansturing van het onderwijs op onze kinderzorgcentra. Ook coördineert ze het intakeproces op een aantal kinderzorgcentra. 

Hoe komen kinderen in beeld? 
“Veel kinderen in de dorpen hebben geen ouders of nog maar één ouder om voor hen te zorgen. Ze worden opgevangen door familie. Vaak leven ze van maar één maaltijd per dag of soms eten ze helemaal niets. Via de dorpshoofden kunnen deze gezinnen bij ons worden gemeld.” 

Hoe ziet het intakeproces eruit?  
“De leiding van het kinderzorgcentrum doet een eerste screening van de gemelde gezinnen. Vervolgens maken we samen een overzicht van gezinnen die mogelijk in aanmerking komen. Daarna doen we een intake bij de kinderen thuis. Op basis daarvan maken we een voorlopige selectie en besluiten we, aan de hand van de criteria, met een commissie wie we in ons programma opnemen.”

Hoe verloopt een intake thuis? 
“Met de matron en dominee van het kinderzorgcentrum en een sociaal werker gaan we op huisbezoek bij de gemelde gezinnen. Bij aankomst leest de dominee voor uit de Bijbel en vertelt daar wat over. Daarna leg ik uit wat het plan is en stellen we vragen over de situatie en leefomstandigheden. Ik vul het intakeformulier in en informeer de verzorger van het kind over de programmavoorwaarden. Aan het eind maken we een foto van het kind.“ 

Hoe besluiten jullie of een kind wordt opgenomen in het programma?  
“Elk gezin dat je bezoekt tijdens een intakedag is arm en behoeftig. Als je daar bent, wil je iedereen helpen, maar je moet echt een keuze maken. Aan de hand van selectiecriteria selecteren we de gezinnen waar de nood het hoogst is.”   

Hoe ervaar je de intakes?  
“Je merkt dat het goed is om bij de gezinnen thuis langs te gaan. Het geeft echt een beeld van de gezinssituatie en achtergrond van de kinderen. Op zo’n intakedag zie je veel leed. Zo kwamen we bij een meisje in Mulinga. Haar moeder was ernstig ziek en lag de meeste tijd in het ziekenhuis. Het meisje was achtergelaten bij haar oma, maar haar oma was al oud en heel slechtziend. Het was een hele moeilijke situatie en dat meisje was nog maar vijf of zes jaar oud. Ik vond het zó erg voor dat meisje. 

Het werk van Timotheos betekent veel voor de kinderen. Waar kinderen voorheen vaak slechts één of geen maaltijd per dag hadden, krijgen de kinderen nu minimaal twee maaltijden per dag. Zo verbetert hun gezondheid en worden ze gestimuleerd om naar school te gaan.” 

TIMOTHEOS LOGO


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. St. Timotheos
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. mw. J.G. Bos-Klaassen
Galileïlaan 23D
6716 BP Ede
Email: secretariaat@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact