Leidinggeven aan de DLCA

In februari jl. hebben we de voortgezet onderwijsschool ‘David Livingstone Christian Academy’ (DLCA) overgenomen van de stichting van dominee Van der Bas. We zijn hier erg blij mee. We zien dit echt als een volgende stap die past bij onze missie om kansarme jongeren te helpen naar een zelfstandig bestaan en hen te vertellen uit Gods Woord. In deze blog een terug- en vooruitblik.

Terugblik op de eerste maanden
Omdat we nog geen ervaring hadden met een eigen voortgezet onderwijsschool, wisten we niet precies wat ons te wachten stond na de overname van de DLCA. Nu de school een paar maanden in ons programma is opgenomen, wordt het duidelijker wat er van ons gevraagd wordt op het gebied van de aansturing. We zien hele positieve dingen in het dagelijkse schoolleven voorbijkomen, maar soms ook uitdagingen.Het is prachtig om te zien hoe het team van docenten, samen met de hoofdonderwijzer, ervoor zwoegen om vooruitgang te zien bij de scholieren. Om een voorbeeld te geven: Na cycloon Freddy in maart was de DLCA een paar weken gesloten. Toen ik ging kijken hoe het op het schoolterrein ging, zag ik meerdere docenten buiten met een aantal scholieren zitten om ze toch wat bij te spijkeren in hun vrije tijd. Wat mooi om op te merken dat deze docenten meer om de scholieren geven, dan om hun eigen vrije tijd. We komen echter ook uitdagingen tegen. Een overname brengt altijd veranderingen met zich mee, hoe groot of klein ze dan ook zijn. We proberen de communicatie hierover op een heldere en goede manier te laten verlopen. Ook besteden we aandacht aan het uitleggen van wat we doen en waarom aan de dorpsgemeenschap om de school heen (de community). De inbreng van onze Malawiaanse collega’s is hierbij van groot belang.

Uitbreiding in de toekomst
De komende periode hopen we een verdere uitwerking te maken van de plannen die er al waren voor uitbreiding van de school. Met als doel om nog meer kwetsbare jongeren een plaats te kunnen geven. Op het moment dat ik deze blog schrijf, zijn we nog druk bezig met het inventariseren van de nodige middelen voor de uitbreiding. Denk aan gebouwen en tijd, maar ook financiële middelen die nodig zijn om het plan tot een goed einde te brengen.

We zijn blij en dankbaar dat deze school zo op ons pad gekomen is. En dat we het reformatorisch voortgezet onderwijs in Malawi op deze wijze voort mogen zetten. Het proces van overname komt langzaam maar zeker tot een einde. We zien ernaar uit om de uitbreidingsplannen uit te gaan voeren en zo verder te bouwen aan de toekomst van deze school in Malawi. We bidden dat het onderwijs gebruikt mag worden tot de uitbreiding van Zijn Koninkrijk!

Blog Gerrit Oomen 

TIMOTHEOS LOGO


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. St. Timotheos
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. mw. J.G. Bos-Klaassen
Galileïlaan 23D
6716 BP Ede
Email: secretariaat@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact