Noodhulpactie Malawi - Helpt u mee?

28 januari 2022

Malawi is deze week getroffen door extreme regenval (300 mm in 24 uur) vanwege orkaan Ana. Enorme overstromingen hebben ervoor gezorgd dat duizenden mensen dakloos raakten. Bezittingen zijn kwijtgeraakt en oogsten zijn verloren gegaan. Samen met Stichting Stéphanos biedt Timotheos steun aan de getroffen Malawiërs in deze nood. Vanuit Nederland starten de stichtingen een gezamenlijke fondswervingsactie. Uw gebed en financiële hulp zijn hard nodig. 

Twee provincies in het lager gelegen deel achter de bergen, Chikwawa en Nsanje, zijn zeer ernstig getroffen. Een groot gedeelte is overstroomd, honderden mensen raakten dakloos. Het eten op de markt is uitverkocht, supermarkten raken leeg. De wegen zijn op veel plaatsen kapot. Het ziet ernaar uit dat het nog minstens een paar dagen zal duren voordat we naar deze gebieden kunnen reizen.

Nauwelijks te eten
Veel families zijn alles kwijtgeraakt. Hun huis, hun bezittingen. Maar ook het gewas dat op de kleine stukjes land stond. Wat heeft water toch een verwoestende kracht! De opkomende maïs, waar mensen eigenlijk tot volgend jaar april van zouden moeten leven, is weggespoeld. Kinderen kunnen niet naar school, dus ook die voedselvoorziening wordt gemist. Doordat de groenten van het land zijn weggespoeld, kan er alleen eten worden gekocht in de winkels. De meeste mensen kunnen dat echter niet betalen. Het eten dat in de zuidelijke gebieden nog beschikbaar was, raakt steeds verder op.   

Werkveld van Timotheos
Drie van onze zes kinderzorgcentra liggen in het zuidelijk gebied dat getroffen is door de orkaan. We zijn intensief bezig om de schade rondom de centra te inventariseren, maar tot nu toe is dat moeilijk. Vanuit Blantyre kunnen we deze centra nog niet bereiken doordat de enige weg naar het zuiden overstroomd is. Gisteren hebben we de eerste rapportages binnen gekregen. De eerste inschattingen zijn dat de families van 2800 sponsorkinderen (1400 van Timotheos en 1400 van Stéphanos) zijn getroffen door de overstromingen. Van deze families zijn meer dan 800 huizen verwoest en eenzelfde aantal zwaar beschadigd.      

Met huisraad en al op straat
In een van de getroffen gebieden waren vandaag al zeven opvangkampen (veelal schoolgebouwen) beschikbaar. Honderden gezinnen die gevlucht zijn voor het water worden daar opgevangen. Op andere plekken staan nog veel mensen met hun huisraad langs de kant van de weg. Dhr. Kholofati, leidinggevende van de drie zuidelijke kinderzorgcentra, laat weten dat de mensen zich zorgen maken. “Sommigen schuilen in kerken, in klaslokalen of bij bekenden.” Hulporganisaties als het Rode Kruis en Unicef komen langzaam op gang.

Plan voor noodhulp
De weg naar het zuiden is deels weggeslagen en volkomen onbegaanbaar. Morgen wordt er een poging gewaagd om te proberen toch in het zuiden te komen om te kijken hoe de logistiek opgezet kan worden om daar maismeel te kopen en te distribueren zodat de eerste nood geledigd kan worden. Timotheos werkt samen met Stéphanos aan een actieplan voor noodhulp. De huidige inschatting is dat de noodhulp zal bestaan uit het verstrekken van voedsel voor een periode van 4-5 weken voor de getroffen families van de sponsorkinderen van Timotheos en Stéphanos. Vervolgens willen we de families voorzien van nieuwe zaden in de hoop dat ze dan dit jaar toch nog kunnen oogsten. In maart volgt er dan een nieuwe voedseluitdeling en gaan we aan de slag met herbouw of reparatie van de huizen. Op basis van de huidige gegevens is de verwachting dat er minimaal € 250.000 nodig zal zijn.

Duizenden mensen zitten vandaag zonder eten, zonder elektriciteit, zonder dak boven hun hoofd. En hoe zal het morgen zijn?Mogen we rekenen op uw steun?

Overstromingen Malawi

Bestuur Stichting Timotheos
t.a.v. dhr. N. Verdouw (secretaris)
p/a Achterwillenseweg 98a
2805 KB Gouda

Email: secretaris@timotheos.nl
Telefoon: 0182-516754

Aanmelden voor nieuwsbrief

Contact voorlichting

Marijke de Wit - Bakker (voorlichter)
Email: mdewitbakker@timotheos.nl
Telefoon: 06-12363723

Gerda van Arnhem-Gerritsen (voorlichter)
Email: gvanarnhem@timotheos.nl
Telefoon: 06-19318847

Bart Lodder (voorlichter/fondsenwerver)
Email: bartlodder@timotheos.nl
Telefoon: 06-34912817

Aanmelden
Contact

Help mee!

Rekeningnummer NL57 RABO 0161 4855 02
t.n.v. Stichting Timotheos

Specifieke Doeleinden:
- Word donateur vanaf € 5 per jaar
- Help mee d.m.v. maandelijkse adoptie
- Steun een specifiek project

© Copyright Timotheos              webdesign Treffend en Co              Privacyverklaring