Foto bij 11

Ontwikkelingen op de David Livingstone school 

In de vorige blog schreef ik al iets over de (bouw)activiteiten op de David Livingstone school. In dit artikel een verdere update over de ontwikkelingen

In september was de bouw van een extra klaslokalenblok in volle gang. We zijn blij om te kunnen melden dat dit blok ondertussen klaar en in gebruik is. Ook is er extra slaapgelegenheid gerealiseerd, zodat er voldoende slaapplek is voor de leerlingen. Op dit moment heeft de school vier leerjaren, met één klas per leerjaar. Met uitzondering van leerjaar 1. De komende drie jaar hopen we één klas per leerjaar toe te voegen om zo geleidelijk door te groeien naar een school met twee klassen in alle leerjaren. 

Eén van de redenen van deze uitbreiding is het aantal leerlingen dat instroomt in leerjaar 1. In 2023 hebben 93 leerlingen uit ons Timotheos-programma eindexamen gedaan in groep 8. Hiervan zijn 87 leerlingen geslaagd. Op een enkeling na zijn deze leerlingen doorgestroomd naar de David Livingstone school. Daarnaast zijn in leerjaar 1 nog ongeveer 30 leerlingen toegelaten van andere organisaties of van ouders die voor de leerlingen het schoolgeld kunnen betalen. Dit komt neer op een gemiddelde klasgrootte van 55 á 60 leerlingen.Overigens betalen ouders van leerlingen uit de nabije gemeenschap van de school een gereduceerd tarief, omdat het gebied waarin de school staat erg arm is. De opname van deze leerlingen geeft ons echter de mogelijkheid om te evangeliseren in de gemeenschap. Al deze leerlingen uit het dorp horen op school immers elke dag uit Gods Woord.Ook in de komende jaren verwachten we een vergelijkbare, of zelfs hogere, instroom van leerlingen. Vandaar de keuze om de school uit te breiden. 

Terug naar de leerlingen uit ons Timotheos-programma. Onze kinderzorgcentra ligt op grote afstand van de voortgezet onderwijsschool. Het is voor de ouders/verzorgers van deze leerlingen niet haalbaar om het vervoer naar school te betalen. Daarom hebben we een schoolbus gehuurd, die langs alle kinderzorgcentra rijdt om de leerlingen op te halen en naar school te brengen. Hier hopen de leerlingen te blijven tot het einde van de eerste schoolperiode (15 december). Vervolgens mogen de scholieren twee weken naar ‘huis’ voor vakantie. Op 2 januari worden ze weer opgehaald met de schoolbus voor de tweede schoolperiode. 

We hopen dat al deze jongeren een goede tijd kunnen en mogen hebben op de David Livingstone school.

Blog Bart Lodder 

TIMOTHEOS LOGO


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. St. Timotheos
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. mw. J.G. Bos-Klaassen
Galileïlaan 23D
6716 BP Ede
Email: secretariaat@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact