Foto bij 6

Tegen de stroom in

Twee jaar geleden vertelde een docent uit het voortgezet onderwijs mij dat veel scholieren, die financieel worden ondersteund door een organisatie, niet serieus zijn op school. Dit wordt versterkt doordat de ouders/verzorgers de scholieren geen aandacht geven, hen niet stimuleren, vanwege het feit dat zij de kosten niet zelf betalen. Het resultaat is dat veel van deze scholieren ‘een loopje nemen’ met school.

We hebben voorwaarden gesteld om structuur en discipline in ons scholierenprogramma te krijgen én te houden. Daarbij is ons eerste doel een hoopvolle toekomst voor de scholier zelf, de tweede is om uw donaties op een juiste manier te besteden. Een voorbeeld wat betreft onze (nieuwe) voorwaarden heeft betrekking op de schoolresultaten van onze scholieren.

In Malawi maken de scholieren in de tweede klas een tussentijds examen, en in de vierde klas het eindexamen. Deze examens zijn bindend. In het Malawiaanse schoolsysteem zijn examens in klas één en drie niet bindend. Veel van de leerlingen in deze klassen zijn dan ook minder gemotiveerd. 

Vanuit Timotheos hebben we andere voorwaarden gesteld. Als scholieren zakken voor klas één of drie, moeten ze de betreffende klas overdoen. Als je de lesstof in klas één niet begrijpt en zakt voor het examen, hoe kun je dan slagen voor het tussentijdse examen in klas twee?Alle scholieren krijgen in alle vier de jaren één mogelijkheid om te herkansen. Dit houden we nauwkeurig bij. Als je dus voor de tweede keer zakt in deze jaren (uitzonderingen daargelaten) mag je niet verder. Wanneer we deze regels niet stellen, zien we dat scholieren vaak niet hard leren, omdat ze rekenen op een herkansing. Uiteraard gaan we uit van het feit dat, als onze scholieren in het programma komen, ze intelligent genoeg zijn om het voortgezet onderwijs af te ronden! We sturen hen naar kwalitatief goede scholen en daarom vragen we van hen geen onmogelijke/onredelijke zaken. 

We merken dat de scholieren het naleven van onze voorwaarden lastig vinden. Dit vereist veel geduld en uitleg. Sommige scholieren verlaten de school, als ze horen dat ze moeten herkansen. Enerzijds proberen we met de studenten te praten en hen te bewegen terug te keren naar school. Anderzijds hebben we een programma met regels dat gevolgd moet worden. Het voelt soms als ‘tegen de stroom in'. Het Malawiaanse schoolsysteem, hoe veel scholieren omgaan met financiële ondersteuning, het streng toezien op structuur en discipline (iets wat hier in Malawi ook best ongewoon is) vereist wijsheid, kracht en moed voor iedere dag. Ook het omgaan met teleurstellingen. We willen u daarom vragen om voor het werk van Timotheos Malawi, de personeelsleden en alle kinderen, scholieren en studenten te bidden!

Blog Bart Lodder

TIMOTHEOS LOGO


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. St. Timotheos
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. mw. J.G. Bos-Klaassen
Galileïlaan 23D
6716 BP Ede
Email: secretariaat@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact