Update cycloon Freddy in Malawi

Update: Vrijdag 24 maart 2023

Plan van aanpak na cycloon Freddy

Het is inmiddels bijna twee weken geleden dat cycloon Freddy aankwam boven Malawi. Een spoor van vernieling is achtergebleven, het dodental in Malawi is opgelopen tot meer dan 500 mensen en velen worden nog vermist. De schade voor onze kinderen, medewerkers en centra is over het algemeen beperkt gebleven. Op basis van een schade-inventarisatie maakte ons Management Team in Malawi een plan van aanpak. We focussen ons op structurele hulp en op de meest kwetsbare groepen: de kinderen en de ouderen (agogo's). Ook overwegen we nog om later in het seizoen zaden en stekjes uit te delen aan families en verzorgers van onze kinderen.

Hulp aan onze kinderen
De hulp aan de kinderen blijven we bieden zoals we gewend zijn: elke dag ontvangen de kinderen op onze kinderzorgcentra twee maaltijden en ook het onderwijs gaat door. Dankzij dit onderwijs maken kinderen kans op een hoopvol bestaan, zodat ze weerbaarder zijn voor de toekomst en bij dit soort natuurgeweld minder afhankelijk zijn van incidentele hulp.

Hulp aan agogo’sDe hulp voor de agogo’s breiden we uit. We organiseren drie keer per week een ‘agogo-feeding’: een bijeenkomst voor alle kwetsbare ouderen vanuit de kerk, waaronder ook veel verzorgers van onze kinderen. We blijven dit programma de komende maanden voortzetten en geven hen extra ufa (maïsmeel) voor thuis zodat ze ook voor de rest van de week voldoende eten hebben.

Families/verzorgers van onze kinderenHet grootste gedeelte van de families/verzorgers van onze kinderen betreft mensen van middelbare leeftijd. Op dit moment lijkt het voor deze groep niet nodig om hulp te bieden. We zien dat degenen die getroffen zijn door de cycloon lokaal geregistreerd zijn bij bijvoorbeeld de kerk, het dorp of een kamp. Via deze kanalen krijgen zij hulp van de regering en organisaties die voedsel uitdelen. We overwegen nog om in een later stadium zaden en/of stekjes uit te delen.

Update: Vrijdag 17 maart 2023

Onze mensen in Malawi zijn druk bezig met het in kaart brengen van de schade van de cycloon en de impact op onze projecten. Gisteren heeft veldwerker Bart Lodder het afgelegen kinderzorgcentrum in Mulinga kunnen bereiken. Het was een behoorlijke uitdaging over de overstroomde en kapotte zandwegen en bruggen. We hebben de senior staff van alle kinderzorgcentra gevraagd om de komende dagen alle hulpvragen en klachten vanuit onze kinderen, gezinnen en medewerkers te inventariseren. Zij rapporteren dit aan ons management team in Malawi. Tot nu toe blijven de hulpvragen kleinschalig. 

De cycloon is inmiddels verder afgezwakt tot een lagedrukgebied, maar zorgt nog wel steeds voor regen. Ondanks dat de situatie ernstig is, lijkt de schade nog steeds kleinschaliger dan vorig jaar bij cycloon Ana. We zien dat de bergachtige gebieden het hardste getroffen zijn doordat daar modderstromen zijn ontstaan. Modderstromen hebben plaatselijk hele grote impact. Dit zien we ook in Blantyre waar ons kantoor staat. In de lagere gebieden, het zogenaamde Lower Shire (waar drie van zes kinderzorgcentra staan) is alleen sprake van overstromingen en zijn er geen modderstromen geweest. 

Ook de schade aan het maïsgewas wordt geïnventariseerd. Vorig jaar is er veel van de oogst verloren gegaan, de oogst van dit jaar is dan ook extra hard nodig. In Mulinga en Mbulumbuzi ziet de oogst er nagenoeg uit zoals deze er vóór de cycloon bij stond. In Namitambo heeft het gewas (al vroeger in het regenseizoen) te veel water gehad en staat de oogst er slecht bij. In het gebied Lower Shire is de status van het gewas nog niet volledig in beeld. 

Onze gedachten gaan naar de families die geliefden moesten verliezen. De Malawische overheid heeft gisteren 14 dagen nationale rouw uitgeroepen voor de inmiddels ruim 300 doden en 83.000 thuislozen. Naar verwachting zal het dodenaantal nog verder oplopen. Doordat Blantyre het hardst getroffen is, zien we dat de overheid dicht op de hulpverlening zit. Daar zijn we blij mee. We hopen dat de beschadigde infrastructuur snel hersteld is. Ook organisaties zoals het Rode Kruis, Artsen zonder grenzen, Climate Centre en anderen zijn actief in de getroffen gebieden. 

We zien echter ook veel miscommunicatie rondom dit onderwerp, wat voor een vertekend beeld kan zorgen. Er worden bijvoorbeeld video’s verspreid die opgenomen zijn tijdens cycloon Ana. We proberen de komende dagen met een nauwkeurige inventarisatie en rapportage een betrouwbaar beeld te krijgen van de hulp die nodig is.

Update: Woensdag 15 maart 2023

Ons team in Malawi heeft ons weer een dagelijkse update gegeven over de omvang van de schade als gevolg van cycloon Freddy. In het veld wordt het beeld van de schade langzaam duidelijker. Volgens officiële overheidscijfers zijn er minder huishoudens getroffen dan bij de tropische storm Ana vorig jaar, maar volgens berichten van onze medewerkers in het veld is het waterpeil op sommige plekken hoger dan vorig jaar bij cycloon Ana. De staff van onze kinderzorgcentra rapporteerde bijvoorbeeld dat er grote overstromingen in het district Nsanje zijn door het stijgende rivierpeil en de voortdurende regenval. Ook in Blantyre lijkt de schade erger dan bij cycloon Ana. Gerrit Oomen licht toe: "In het algemeen kunnen we zeggen dat de ernst van de schade in de meeste gebieden op dit moment minder groot lijkt te zijn dan vorig jaar bij de cycloon Ana. Maar tegelijk moet gezegd worden dat het land nog herstellende was van cycloon Ana, de energievoorziening nog niet volledig hersteld was en ook herbouw van de huizen (noodhulp) nog niet volledig afgerond was.”

Op dit moment regent het lichtjes in Blantyre en iets heviger in het district Nsanje. Het dodental in Malawi blijft stijgen tot meer dan 200 mensen en velen worden nog vermist. In sommige gebieden zijn de gevolgen van de cycloon volledig verwoestend: dorpen zijn weggevaagd door aardverschuivingen of afgesloten door het stijgende water. Volledige evaluaties van alle gebieden zijn niet mogelijk omdat de toegangswegen geblokkeerd of vernield zijn. Het leger van Malawi en grote organisaties zoals het Rode Kruis zijn actief in de getroffen gebieden. Gerrit Oomen: “We wachten nu op nieuwe informatie voor een compleet beeld van de situatie. Zowel op onze centra als in het algemeen in Malawi. Daarna kunnen we beter beoordelen of en waar er hulp nodig is. We zullen ons allereerst focussen op de kinderen en gezinnen van onze kinderzorgcentra.”

Cholera en voedselvoorziening waren al voor de cycloon Freddy een punt van zorg en wij vragen uw gebed voor deze zaken.  We zullen beide zaken onder al onze kinderen en programma's blijven volgen en indien nodig reageren.  

De foto’s zijn gemaakt bij ons kinderzorgcentrum in Namitambo.

Dinsdag 14 maart 2023

Cycloon Freddy raast al uitzonderlijk lang over zuidelijk Afrika en veroorzaakt veel schade in Malawi, Mozambique en Madagaskar. Inmiddels is de regenval sterk verminderd en lijkt de wind steeds verder af te zwakken in Zuid-Malawi. De tropische storm zal naar verwachting tot morgen nog zorgen voor regen en overstromingen, aldus de VN. Het dodental is door het noodweer opgelopen tot 190 mensen, aldus de regering van Malawi. Ook zijn er vele gewonden.

We spraken met onze algemeen directeur Gerrit Oomen in Malawi: “In Blantyre, waar ons kantoor gevestigd is, zijn er veel doden te betreuren met name uit de sloppenwijken. Hoewel de windkracht is afgezwakt, laat de cycloon een spoor van vernieling achter: instortende huizen, omvallende bomen, overstromingen en verschuivingen. De exacte cijfers zijn nog moeilijk vast te stellen doordat er veel voorzieningen beschadigd zijn. Tot nu toe lijkt de directe schade van de cycloon, in het gebied van onze kinderzorgcentra, wel een stuk minder ernstig dan bij cycloon Ana vorig jaar januari. Alleen op ons kinderzorgcentrum in Mulinga zijn er gevallen gemeld van schade door de zware regenval. Wanneer je door Blantyre rijdt, kun je je haast niet voorstellen dat zoveel mensen in deze stad zijn getroffen, maar er zijn een paar dichtbevolkte gebieden in de stad die zijn getroffen door modderstromen."

Er zijn wel zorgen over de cholera-uitbraak in het land. Het besmettingsgevaar neemt toe door de vele overstromingen, slechte water- en sanitaire voorzieningen. Gerrit Oomen: “We hebben nog geen signalen gekregen dat er gevallen van cholera zijn op of rond onze kinderzorgcentra. We nemen extra hygiënemaatregelen en hopen en bidden dat de besmettingen in Malawi niet verder toenemen.” Cholera kan vooral tijdens het regenseizoen opspelen. Mensen kunnen hierdoor diarree krijgen en er is kans op uitdroging. 

Bidt u mee voor de bevolking in Malawi?

TIMOTHEOS LOGO


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. St. Timotheos
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. mw. J.G. Bos-Klaassen
Galileïlaan 23D
6716 BP Ede
Email: secretariaat@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact

Bestuur Stichting Timotheos
t.a.v. dhr. N. Verdouw (secretaris)
p/a Achterwillenseweg 98a
2805 KB Gouda

Email: secretaris@timotheos.nl
Telefoon: 0182-516754

Aanmelden voor nieuwsbrief

Contact voorlichting

Marijke de Wit - Bakker (voorlichter)
Email: mdewitbakker@timotheos.nl
Telefoon: 06-12363723

Gerda van Arnhem-Gerritsen (voorlichter)
Email: gvanarnhem@timotheos.nl
Telefoon: 06-19318847

Bart Lodder (voorlichter/fondsenwerver)
Email: bartlodder@timotheos.nl
Telefoon: 06-34912817

Aanmelden
Contact

Help mee!

Rekeningnummer NL57 RABO 0161 4855 02
t.n.v. Stichting Timotheos

Specifieke Doeleinden:
- Word donateur vanaf € 5 per jaar
- Help mee d.m.v. maandelijkse adoptie
- Steun een specifiek project

© Copyright Timotheos              webdesign Treffend en Co              Privacyverklaring