Update noodhulp in Malawi

In het vorige magazine werd door Gerrit Oomen toegelicht dat we gekozen hebben voor een gezamenlijke aanpak met de dorpsgemeenschappen. De gezinnen die het in een bepaalde regio betreft gaan gezamenlijk aan de slag om de huizen op te bouwen. En Timotheos zorgt voor een gedegen fundament van beton.

Dit proces is inmiddels in volle gang. Op diverse plaatsen werd er door de regionale leiders en de gemeenschap aangegeven dat ze aan de slag zijn gegaan met het bakken van de stenen. De afspraak was dat eerst alle stenen gereed moesten zijn, daarna werd dit gecontroleerd door Timotheos en vervolgens zouden de fundamenten worden gelegd.

Vrijwilliger Kees Verwoerd, die nauw betrokken is bij dit project, was onlangs weer in Malawi. Hij heeft een rondgang gemaakt langs de verschillende dagcentra

Twee van de drie betrokken dagcentra hadden alles, conform afspraak, gereed. Bij het derde dagcentrum hebben twee dorpen de stenen gebakken, vijf andere dorpen nog niet. Voor de mensen, die hun deel van de afspraak waren nagekomen, kunnen we aan de slag. Met de anderen is afgesproken dat zij tot eind februari een herkansing krijgen om alsnog stenen te bakken.

We nemen u even mee naar een plek in lower Shire (zuiden van Malawi, onder de rivier de ‘Shire’). Daar vindt een vergadering plaats met alle families van de kinderen in ons programma, waarvan het huis geheel of gedeeltelijk verwoest is, ten gevolge van de overstromingen en hevige regenval. Ook de regionale leider is aanwezig. Dan komt de vraag naar de verschillende groepjes uit de dorpen: zijn er voldoende stenen gebakken?

Sommige groepjes houden beschaamd hun mond. Anderen geven toe dat het nog niet helemaal klaar is. Ai, dat is een tegenvaller.

Gelukkig geven enkele vrouwen aan dat zij er helemaal klaar voor zijn; dat is goed nieuws! Op naar het dorpje voor de controle. En ja hoor, daar liggen grote hopen gebakken stenen klaar. Genoeg voor de wederopbouw van de huizen. De vrouwen krijgen een welverdiend compliment én de toezegging dat de fundamenten nu spoedig gereed gemaakt zullen worden.

Aan de slag! De funderingen worden eerst ontgraven in samenwerking met de betrokken dorpelingen. Daarna wordt een betonstrook gestort op 55 cm. diepte. Daarop worden de betonblokken gemetseld tot ca. 40 cm. boven het maaiveld. Dan is de fundering klaar en kunnen de dorpelingen zelf aan de slag met de verdere bouw. We hopen u in het volgende magazine te kunnen laten zien wat het resultaat is.

TIMOTHEOS LOGO


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. St. Timotheos
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. mw. J.G. Bos-Klaassen
Galileïlaan 23D
6716 BP Ede
Email: secretariaat@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact

© Copyright Timotheos              webdesign Treffend en Co              Privacyverklaring