Vaste grond onder je voeten

Ooit zijn we als Timotheos klein begonnen in Malawi. Inmiddels hebben we zes kinderzorgcentra met elk een basisschool en daarnaast een eigen voortgezet onderwijsschool. Daarom vonden we dat het tijd was om ons verhaal op papier te zetten. Dit hebben we met elkaar gedaan, en we nemen u graag mee!

Grond onder je (blote) voeten, een typisch beeld van Malawi. Dit eenvoudige beeld heeft echter een diepere lading. Timotheos wil jonge Malawiërs door middel van onderwijs en zorg helpen naar vaste grond onder de voeten. Naar een toekomst waarin zij voor zichzelf en hun omgeving kunnen zorgen. En wat nog belangrijker is, ons verlangen is dat zij de Heere Jezus mogen leren kennen. Om door genade alleen in Hem rust te mogen vinden als vast fundament van hun bestaan.  

Dat is in het kort de toelichting op onze nieuwe slogan: ‘Vaste grond onder je voeten’. Om ons verhaal te kunnen schrijven, zijn er het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met mensen uit alle hoeken van onze organisatie. Van bestuurslid tot sponsorstudent en van MT-lid tot donor. Medewerkers in Malawi, - in Nederland, de ouders en verzorgers van onze kinderen … van iedereen werd gevraagd het verhaal van Timotheos te delen.  

En zo kwam uit al deze verhalen ons verhaal tot stand. Een eerlijk verhaal over de realiteit van- en het verlangen in ons werk, vanuit het besef dat we in alles afhankelijk zijn van de zegen van de Heere.

In 2024 hopen we in elk kwartaal stil te staan bij hoe we toewerken naar vaste grond onder je voeten: 
1. Als je de grond onder je voeten verliest: over de realiteit van het leven in Malawi.
2. Als er zicht komt op nieuwe grond: wanneer je als kind wordt opgenomen in ons programma.
3. Als de grond onder je voeten vaster wordt: wanneer je na de basisschool doorstroomt naar ons voortgezet onderwijs.
4. Als je écht vaste grond onder je voeten mag vinden: over evangelisatie als de basis in al onze projecten.

Met dank aan Leneke Lodder die vanuit haar communicatie expertise dit verhaal voor ons optekende. En met dank aan iedereen in Malawi, Nederland, Canada en USA die deel wilde nemen aan de gesprekken.

TIMOTHEOS LOGO


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. St. Timotheos
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. mw. J.G. Bos-Klaassen
Galileïlaan 23D
6716 BP Ede
Email: secretariaat@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact