Foto bij 8

We hebben bidders nodig

James Frazer was een zendeling in China in het begin van de 20e eeuw. Hij werkte daar helemaal alleen tussen de Lisu bevolking die gevangen zaten in de duivelse machten. Er ontstonden kleine christengemeenten, maar elke keer vielen de mensen toch weer terug in de verering van de demonen.

Hij voelde dat hij de strijd tegen de duivelse machten niet alleen aan kon. Hij had bidders nodig! Daarom stuurde hij een brief naar zijn moeder in Engeland en vroeg haar of ze een gebedsgroep in zijn thuisland wilde opzetten om voor de zielen van de arme Lisu mensen te bidden. Zijn moeder deed wat hij haar vroeg. Ze nodigde een aantal vrienden uit en er ontstond een kleine gebedsgroep die met James Frazer samen ging werken in het gebed.De Heere, die Zelf de nood op hun harten bond, wilde hun gebeden verhoren. De Heilige Geest werkte krachtig onder de Lisu bevolking. Ze werden overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. En ze kwamen tot geloof in de Heere Jezus. Er ontstonden nu christengemeenten met oprechte christenen die de dienst van de duivelse macht voorgoed achter zich hadden gelaten. 

Dit is het wat de mensen in Malawi ook nodig hebben! De krachtige werking van de Heilige Geest. Dat ze mogen zien hoe erg en godonterend de zonden zijn en dat ze gaan zoeken naar de Zaligmaker om daarvan verlost te mogen worden.

Malawi is gevangen door duistere machten van bijgeloof en angst voor magische krachten.We horen aangrijpende verhalen. O.a. van een oude ‘agogo’ die werd gestenigd en verbrand, omdat ze ervan verdacht werd dat ze een heks was. Van een collega die niet meer durfde te preken in de kerk, omdat hij voor de tweede keer een ongeluk kreeg nadat hij gepreekt had.Van een andere collega die, om zich te beschermen tegen de demonen, zelf ook de toevlucht nam tot occulte middelen. Daarnaast is er de macht van corruptie en ontucht, waardoor het hele land verziekt wordt.

Gelukkig zijn er ook oprechte christenen die naar Gods Woord willen leven en verlangen naar de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Zij hebben het zwaar. Vaak staan ze alleen.We hebben bidders nodig! Mensen die worstelen aan Gods genadetroon om de verbreking van de duivelse machten hier in Malawi.Voelt u de nood van Malawi? Bent u bereid om die last samen met ons te dragen in het gebed?

Efeze 6:12 “Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.”

Blog Bep Klok 

TIMOTHEOS LOGO


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. St. Timotheos
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. mw. J.G. Bos-Klaassen
Galileïlaan 23D
6716 BP Ede
Email: secretariaat@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact