Werkgroep VakantieBijbelweken van start

Wat een verrassing voor de kinderen! Na lange tijd - door corona - is er eindelijk weer een groep Nederlandse vrijwilligers die in de vakantie een aantal VakantieBijbelweken organiseren.

Genieten van een gezellig en waardevol programma
Vrijdag 16 september kwamen de vijf Nederlandse vrijwilligers (Alien, Annie, Marika, Mariëlle en Leonie) aan. Op zaterdag maakten ze kennis met de Malawische natuur met een trip naar de theevelden en het Chimwenya Wildpark. Afgelopen week hielden ze een VakantieBijbelweek op onze noordelijke centra in het zuiden van Malawi (Mbulumbuzi, Namitambo en Mulinga).

Elke dag van de VakantieBijbelweek begint met een Bijbelverhaal. Een van de vrijwilligers vertelt het Bijbelverhaal in het Engels en ondertussen vertaalt de dominee naar het Chichewa voor de kinderen. Daarna volgt de lunch en gingen de kinderen verder met het kleuren van een Bijbelse kleurplaat of een reeks aan spelletjes: zaklopen, touwtrekken, springtouwen, tikkertje, schipper mag ik overvaren, touwtrekken, lummelen en emmers water dragen. Dat laatste was voor de kinderen in Malawi trouwens heel wat makkelijker dan de kinderen in NL omdat Malawiërs hier natuurlijk al gewend zijn om water op hun hoofd te dragen. Overigens genieten niet alleen de kinderen, maar ook het personeel geniet net zo hard mee. De weeshuismoeder, de kookmoeders en chauffeur kleurden gezellig mee met de Bijbelse kleurplaat.

Indrukwekkende opbrengst actie
Voorafgaand aan vertrek voerde de werkgroep een sponsoractie. Ze verzamelden onder andere sponsorgeld via familie, vrienden en ondernemers en verkochten rollen snoep. De tussenstand bevindt zich al op een bedrag van €10.679,35. Wat een ontzettend mooi bedrag, dank aan iedereen die kon en wilde steunen!

Planning komende weken
De eerste week voor het vrijwilligersteam zit er alweer op. Deze week organiseert het vrijwilligersteam voor onze zuidelijke kinderzorgcentra's in Chigumukire, Mkomabassa en Nyamithuthu een VakantieBijbelweek.

Op de hoogte blijven? Klik dan op onderstaande knop 'Volg de belevenissen'.

TIMOTHEOS LOGO


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. St. Timotheos
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. mw. J.G. Bos-Klaassen
Galileïlaan 23D
6716 BP Ede
Email: secretariaat@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact

Bestuur Stichting Timotheos
t.a.v. dhr. N. Verdouw (secretaris)
p/a Achterwillenseweg 98a
2805 KB Gouda

Email: secretaris@timotheos.nl
Telefoon: 0182-516754

Aanmelden voor nieuwsbrief

Contact voorlichting

Marijke de Wit - Bakker (voorlichter)
Email: mdewitbakker@timotheos.nl
Telefoon: 06-12363723

Gerda van Arnhem-Gerritsen (voorlichter)
Email: gvanarnhem@timotheos.nl
Telefoon: 06-19318847

Bart Lodder (voorlichter/fondsenwerver)
Email: bartlodder@timotheos.nl
Telefoon: 06-34912817

Aanmelden
Contact

Help mee!

Rekeningnummer NL57 RABO 0161 4855 02
t.n.v. Stichting Timotheos

Specifieke Doeleinden:
- Word donateur vanaf € 5 per jaar
- Help mee d.m.v. maandelijkse adoptie
- Steun een specifiek project

© Copyright Timotheos              webdesign Treffend en Co              Privacyverklaring