Reden tot dankbaarheid!

17 januari 2023

We zijn alweer in de maad december. Het jaar 2022 is bijna ten einde. Een goed moment om stil te staan.

Vaak zingen we aan het einde van het jaar;

Uren, dagen, maanden jaren, vliegen als een schaduw heen.
Ach wij vinden waar wij staren, niets bestendigs om ons heen.

Het laatste vers van dit lied is minder bekend:

Snelt dan, jaren, snelt vrij henen, met uw blijdschap en verdriet;
Welk een ramp ik moge bewenen, God, mijn God verandert niet!
Blijft mij alles hier begeven; voortgeleid door Zijne Hand,
schouw ik, uit dit nietig leven, in mijn eeuwig vaderland.

Wat een genade om dit laatste vers met je hart te kunnen zingen!

In Malawi is het regenseizoen begonnen. De akkers liggen er keurig bij en de eerste groene maisplantjes komen al boven de grond uit. Het is altijd weer mooi om te zien hoe al die akkers, met verdord gras en onkruid, in korte tijd veranderen in zwarte velden met keurige rijtjes waar het maiszaad wordt ingezaaid. Na drie dagen flinke regen zie je al een groene waas over de akkers, vanwege de maisplantjes die uit de grond komen.

De honger begint inmiddels nijpend te worden. De mais wordt steeds duurder en is dus onbetaalbaar voor de arme bevolking. De voorraad zoete aardappels en cassave begint nu ook op te raken. Wel is er in deze tijd weer meer daglonerswerk te vinden op de akkers die nu te bewerken zijn.

Voor de mensen die niet meer kunnen werken, zoals de bejaarden, wordt het nu erg moeilijk. Daarom zijn we in oktober weer gestart met de ‘agogo feeding’ (maaltijden voor bejaarden). Zo’n 200 tot 250 agogo’s komen drie keer in de week naar het kinderzorgcentrum voor een warme maaltijd. Daarnaast wordt Gods Woord door onze pastorale werkers aan hen voorgelezen en uitgelegd. Eén keer in de maand krijgen ze een zak van 25 kg. maismeel mee naar huis. We zijn erg dankbaar dat we dit programma weer gestart zijn. Bejaarden zijn een kwetsbare groep. Ze krijgen vaak niet voldoende te eten, omdat ze afhankelijk zijn van de hulp van anderen. Voor hen is het dan ook bijzonder om drie keer in de week een gezonde, voedzame maaltijd te krijgen. Bovendien is het ook fijn om andere leeftijdsgenoten te ontmoeten en hen te spreken. Je ziet de dankbaarheid op hun oude, verweerde gezichten als ze met een gevulde maag al strompelend weer terugkeren naar hun dorp. “Ndakhuta!” zeggen ze dan als je ze begroet. “Ik ben verzadigd!” Ze zijn niet alleen dankbaar voor het eten dat ze krijgen. Veel ‘agogo’s spreken hun waardering uit voor de boodschap uit Gods Woord, die ze elke keer weer mogen horen. Onze pastorale werkers hebben een aandachtig gehoor als ze uit Gods Woord lezen en het hen uitleggen.

Regelmatig horen we dat één van de agogo’s van het programma is overleden. Eén ervan mocht getuigen van Gods genade net voordat ze stierf. Pastor Tsegula vertelde hiervan: “Ze ging al jaren niet meer naar de kerk. Toen ze naar het centrum kwam en het evangelie hoorde preken, keerde ze terug naar huis en was ze zo onder de indruk van de boodschap die ze gehoord had, dat ze het aan de mensen in het dorp vertelde. Zelfs het hoofd van haar dorp was geraakt toen hij deze getuigenis hoorde uit de mond van deze agogo. We danken de Heere dat Hij inderdaad heeft gewerkt met de heilige geest in de ziel van deze agogo tijdens haar leven op deze aarde. Uit de getuigenis die ze sprak, bleek dat ze echt overtuigd was van zonden en het evangelie mocht geloven. Daarna stierf ze.”

Een andere agogo werd geadviseerd om maar niet meer naar het centrum te komen vanwege de loopafstand. Bovendien kon ze het eten ook niet meer zo goed verdragen. De pastorale werker wilde haar wel thuis opzoeken. Ze zei echter: “Dominee, ik blijf komen, want ik kom niet voor het eten, maar om Gods Woord te horen!”

De Heere gaat door met Zijn werk. Wij mogen zaaifen, maar Hij is het die harten kan openen voor Zijn Woord en vernieuwen door het werk van de Heilige Geest. Ook als we de komende weken weer de kerstbijeenkomsten houden op de centra en we de geboorte van de Heere Jezus met elkaar herdenken, mogen velen weer de boodschap van Gods genade voor zondaren horen. We hopen en bidden dat dit gezegend mag worden aan de harten van kinderen, jongeren en volwassenen. Tot eer van Zijn groten Naam!

Alvast Gods Zegen toegewenst voor de kerstdagen en het nieuwe jaar.

Hartelijke groet,
Bep

Bestuur Stichting Timotheos
t.a.v. dhr. N. Verdouw (secretaris)
p/a Achterwillenseweg 98a
2805 KB Gouda

Email: secretaris@timotheos.nl
Telefoon: 0182-516754

Aanmelden voor nieuwsbrief

Contact voorlichting

Marijke de Wit - Bakker (voorlichter)
Email: mdewitbakker@timotheos.nl
Telefoon: 06-12363723

Gerda van Arnhem-Gerritsen (voorlichter)
Email: gvanarnhem@timotheos.nl
Telefoon: 06-19318847

Bart Lodder (voorlichter/fondsenwerver)
Email: bartlodder@timotheos.nl
Telefoon: 06-34912817

Aanmelden
Contact

Help mee!

Rekeningnummer NL57 RABO 0161 4855 02
t.n.v. Stichting Timotheos

Specifieke Doeleinden:
- Word donateur vanaf € 5 per jaar
- Help mee d.m.v. maandelijkse adoptie
- Steun een specifiek project

TIMOTHEOS LOGO


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. St. Timotheos
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. mw. J.G. Bos-Klaassen
Galileïlaan 23D
6716 BP Ede
Email: secretariaat@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact

© Copyright Timotheos              webdesign Treffend en Co              Privacyverklaring