Onze veldwerkers

Samen met ruim 200 Malawiërs zetten onze veldwerkers zich dagelijks in voor noodlijdende kinderen. Werk van onschatbare waarde. Graag stellen onze veldwerkers zich aan u voor. 

Thera Verdouw

Veldwerker - Consultant zorg en onderwijs

Sinds 22 januari 2019 mag ik wonen en werken in het prachtige land Malawi. Ik ben voor Stichting Timotheos werkzaam als veldwerker. Ik ben verantwoordelijk voor de kinderzorgcentra in Mbulumbuzi en Mulinga.

Kinderzorgcentrum Mbulumbuzi
Mbulumbuzi is het oudste kinderzorgcentrum van Timotheos. Elke dag komen hier zo’n 250 kinderen voor een maaltijd en (Bijbel) onderwijs. De kookmoeders zorgen voor het eten, de dominee vertelt een Bijbelverhaal en de matron zorgt ervoor dat alles goed loopt. Omdat de kwaliteit van het onderwijs in Malawi slecht is, is Timotheos in 2017 gestart met een basisschool in Mbulumbuzi. Ook op de basisschool zitten andere kinderen uit de omliggende dorpen. Zij betalen schoolgeld. De leerkrachten (en hun assistenten) geven hier elke dag les en de hoofdonderwijzer zorgt ervoor dat alles goed loopt.

Mulinga
Ook in Mulinga staat een kinderzorgcentrum van Timotheos. Hier gebeurt hetzelfde als in Mbulumbuzi, alleen is er geen school. Dit centrum is in opbouw. Op dit moment komen er ruim 80 kinderen, maar dit kan worden uitgebreid naar zo’n 300 kinderen.

Takenpakket
Mijn taak is om alles op het centrum te coördineren. Dit resulteert in een afwisselend takenpakket:

  • Samen met het management van de centra (dominee, matron en hoofdonderwijzer) zorg ik ervoor dat alles goed loopt.  Hiervoor heb ik veel overleg met het management over zaken die geregeld moeten worden en problemen die spelen. Zo nodig beleggen we een bijeenkomst met de verzorgers van de kinderen en de dorpshoofden om met elkaar te kunnen spreken.
  • Alle kinderen die naar de centra komen, hebben een sponsor. Ik ben verantwoordelijk voor het sponsorprogramma. Voordat een kind in het programma wordt opgenomen, doen we eerst een intakegesprek om te kijken of onze hulp echt nodig is. De uitkomst hiervan bespreken we in een klein team en zo beslissen we of het kind wel of niet in het programma wordt opgenomen. Eén keer per jaar krijgen de sponsors een brief of tekening van het kind met daarbij een update van hoe het met het kind gaat. De kinderen krijgen twee keer per jaar een setje kleren en nieuwe schoenen, één keer per jaar een warme deken, een mat om op te slapen en een muskietennet.
  • Toerusten en coachen van het personeel. Samen met de hoofdonderwijzer coach ik de leerkrachten (individueel en in teamverband). Vooral het vertellen van het Bijbelverhaal vraagt aandacht, omdat de leerkrachten dit niet op de PABO geleerd hebben. Ook doen we regelmatig een Bijbelstudie met al het personeel om de kennis te vergroten. Dit is heel nuttig en samenbindend.
  • Weeshuisje. Bij beide centra is een weeshuisje. Dit is een huis waar kinderen wonen die geen familie meer hebben die voor hen kan zorgen. Deze kinderen worden verzorgd door een vrouw die in dienst is van Timotheos. Zij is als een moeder voor de kinderen. Deze weeshuisjes vallen ook onder mijn verantwoordelijkheid.
  • Zondagsschool. Op zondag is er na de kerkdienst zondagsschool. De kinderen horen dan een Bijbelverhaal en ze krijgen wat lekkers. Dit doe ik samen met de matron.
Thera Verdouw

Verjaardag

31 maart 1986

Contact

Postadres

Timotheos Foundation Malawi 
T.a.v. Thera Verdouw 
P.O. Box 30221, Chichiri, 
Blantyre 3, Malawi 
Central Africa 


Aanmelden persoonlijke nieuwsbrief

Stuur een e-mail naar tfcthera@timotheos.nl


Thuisfrontcommissie

Stuur een e-mail naar Marijke Verdouw:
tfcthera@timotheos.nl

Gebed
Ik heb al met al een afwisselende baan waar ik veel plezier in heb. Het allermooiste aan mijn werk vind ik de combinatie van het helpen in nood en het zaaien van Gods Woord. Elke dag horen de kinderen en de volwassenen dat er maar één ding nodig is. Ik hoop van harte dat de Heere dit zegent en dat zij hierdoor de Heere Jezus gaan zoeken en mogen vinden. Alleen dan hebben ze écht toekomst! Bidt u mee om Zijn zegen?

Meest recente blogs van Thera Verdouw

10. Thera optie 1

Regenseizoen

23 maart 2024

Hoe zal het dit jaar gaan met de regen? Vorig jaar leek het goed te gaan. Tot cycloon Freddy kwam in maart. We hopen en bidden met en voor de Malawiërs dat ze dit jaar wel een goede oogst kunnen binnenhalen.  

Foto bij 10

Gezondheid en zorg

1 december 2023

‘En, is het gelukt met de gezondheidscontrole? Zijn er nog bijzonderheden?’ Deze vragen heb ik de afgelopen tijd gesteld aan de matrons van onze kinderzorgcentra. 

Foto bij 9

Zorgen en hoop

1 maart 2023

Het regenseizoen is weer aangebroken in Malawi. Alles is prachtig groen! Het gaat goed met de regen; tot nu toe valt er niet teveel en ook niet te weinig. Een zegen! Eén ding valt dit jaar op…

TIMOTHEOS LOGO


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. St. Timotheos
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. mw. J.G. Bos-Klaassen
Galileïlaan 23D
6716 BP Ede
Email: secretariaat@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact

© Copyright Timotheos              webdesign Treffend en Co              Privacyverklaring