Het werk gaat door

Alles heeft een bestemde tijd. In het vorige magazine heeft u kunnen lezen dat voor mij de tijd is aangebroken om afscheid te nemen van Timotheos. Ruim vijf jaar mocht ik in Malawi werkzaam zijn. Een onvergetelijke periode. Ik ben dankbaar dat de Heere gaf wat nodig was en het werk van Timotheos doorgaat. Daarnaast wil ik u bedanken voor uw steun.   

Afscheid Eind april was mijn laatste werkdag en heb ik afscheid genomen op het kantoor. De weeksluiting ging over het afscheid van Elia (2 Koningen 2). Elia en Elisa hadden lang met elkaar opgetrokken en Elisa had veel van Elia geleerd. Op Gods tijd moesten zij afscheid van elkaar nemen en moest Elisa alleen verder. Elisa voelde goed dat hij dat zelf niet kon en vroeg om twee delen van de geest van Elia. Oftewel: om Gods Geest die Elia bekwaam had gemaakt om het werk te doen. Dit paste mijn collega toe op mijn afscheid. De Heere heeft gegeven dat ik ruim vijf jaar het werk met mijn collega’s mocht doen. Nu is de tijd aangebroken dat zij het werk wat ze hebben geleerd voortzetten. Dat kunnen ze niet in eigen kracht, maar wel met Gods hulp. Dat wens ik hen van harte toe! 
 
Kwaliteit van zorg 
Het werk gaat door en dat is bijzonder. In de achterliggende periode zijn we begonnen met counseling sessies voor de weeshuisjes. Elke twee maanden organiseren we een middag met de kinderen en moeders van het weeshuisje om te werken aan thema’s die aandacht nodig hebben. Tussendoor doen we allerlei activiteiten om de onderlinge relatie te versterken. Ook organiseerden we trainingen voor de weeshuismoeders en matrons (die verantwoordelijk zijn voor de zorg op het kinderzorgcentrum), waarbij de dames veel van elkaar en van ons hebben geleerd. We zien dat ze het geleerde direct in praktijk proberen te brengen en dat de kwaliteit van zorg voor onze kinderen verbetert. Dat is mooi om te zien! Deze trainingen organiseren we drie keer per jaar.    
 
Intakes 
Eén keer per jaar nemen we nieuwe kinderen op in ons programma. De intakes voor drie kinderzorgcentra zijn inmiddels achter de rug en de collega’s zijn bezig met de intakes voor de andere drie centra. Een intensieve klus, maar tegelijk geweldig mooi dat we, mede dankzij uw steun, zo’n verschil mogen maken in het leven van deze kinderen. Ze horen nu elke dag Gods Woord en krijgen voldoende eten, goed onderwijs en de nodige zorg.  
 
Ik hoop dat u Timotheos blijft steunen en dat God het werk zegent tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk. ‘En er zullen er komen van oosten en westen, en van noorden en zuiden, en zullen aanzitten in het Koninkrijk Gods’, Lukas 13:29. Die zegen wens ik ook u van harte toe!    

TIMOTHEOS LOGO


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. St. Timotheos
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. mw. J.G. Bos-Klaassen
Galileïlaan 23D
6716 BP Ede
Email: secretariaat@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact