Vakantie!

27 september 2022

Terwijl in Nederland de scholen weer zijn begonnen, is het in Malawi zomervakantie. Eindelijk! Het schooljaar duurde namelijk langer dit keer. Normaal gesproken begint het schooljaar in september en krijgen de kinderen in juli vakantie. Maar door corona begon het nu in januari en waren er 32 lesweken. De kinderen hebben nu 4 weken vakantie en moeten op 10 oktober weer naar school. Het nieuwe schooljaar heeft 37 lesweken. Op deze manier probeert de overheid de kalender weer recht te trekken, zodat volgend jaar de zomervakantie wel weer gewoon in juli en augustus valt.

Laatste schooldag
De laatste schooldag is altijd een spannende dag voor de kinderen. Er wordt dan een bijeenkomst georganiseerd waar ook de verzorgers bij aanwezig zijn. De kinderen horen dan of ze over zijn naar de volgende klas en op welke positie ze zijn geëindigd. Het kind met de hoogste score krijgt de eerste positie, het kind met de op één na hoogste score de tweede, en zo verder. De kinderen op de eerste drie posities krijgen dan ook een cadeautje, feest!

Op onze scholen kijken we niet alleen naar de score, maar ook naar de werkhouding en het gedrag van de kinderen. Zo maken kinderen die minder goed kunnen leren toch kans op een cadeautje; bijvoorbeeld omdat ze behulpzaam zijn of netjes kunnen werken.

Ook voor de leerkrachten en schooldirecteuren is deze dag een hoogtepunt. De resultaten laten iets zien van hoe zij het schooljaar hebben gewerkt. Ik heb de resultaten nog niet ontvangen, maar ik hoor positieve berichten. Het lijkt erop dat verschillende scholen echt vooruit zijn gegaan. Het harde werken wordt beloond! Daar zijn we erg dankbaar voor.

Vakantiebesteding
In Nederland zijn we gewend om plannen te maken voor de zomervakantie. Veel kinderen gaan op vakantie of dagjes uit. De kinderen in Malawi blijven meestal gewoon thuis. Hun ouders/verzorgers hebben geen geld om eropuit te gaan. Zij zijn al blij als ze hun kinderen eten kunnen geven. De kinderen die in ons programma zitten, mogen ook in de vakantie elke dag naar onze kinderzorgcentra komen. De dominee vertelt, net als altijd, een Bijbelverhaal en daarna krijgen ze een bord met eten. We zijn heel blij met de werkvakantiegroep die dit jaar Vakantie Bijbel Weken organiseert. Op deze manier hebben de kinderen wat te doen en zijn ze extra bezig met Gods Woord. We hopen dat ook dit tot zegen mag zijn!

Laatste schooldagDe kinderen van onze weeshuisjes zijn wel een dagje uit geweest! De kinderen van Mulinga gingen op bezoek in Mbulumbuzi, de kinderen van Mkombasa gingen een dagje naar Namitambo en de kinderen van Chigumikire bezochten een klein wildpark. Een enorme belevenis! Stelt u zich eens voor: Voor het eerst van je leven een eind rijden met een minibus. Nog nooit zijn ze zo ver van huis geweest! En dan na een heel eind rijden ontdekken dat daar precies zo’n zelfde huis van Timotheos is waar ook kinderen wonen net als zij! Of voor het eerst van je leven een giraffe zien!

De collega’s waren verantwoordelijk voor het programma: 1) ontvangst en kennismaking met thee en biscuits, 2) een rondleiding over het terrein, 3) counseling, 4) Bijbelverhaal, 5) lunch met kip en rijst, 6) spellen. Op wat autopech na liep het allemaal gesmeerd. Iedereen genoot, ook de collega’s (zie foto’s). Ik denk dat de kinderen dit niet snel zullen vergeten!

Nieuw schooljaar
Ondertussen zijn wij bezig met de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar. De komende dagen houden we sollicitatiegesprekken voor nieuwe leerkrachten en een nieuwe schooldirecteur. Vlak voor de opening van het nieuwe schooljaar hopen we weer een training voor onze schooldirecteuren te organiseren. Al met al zijn het hele drukke maanden, waarin ik extra ervaar dat Gods hulp en zegen onmisbaar is. Wilt u daar ook om bidden?

Hartelijke groet,
Thera

Bestuur Stichting Timotheos
t.a.v. dhr. N. Verdouw (secretaris)
p/a Achterwillenseweg 98a
2805 KB Gouda

Email: secretaris@timotheos.nl
Telefoon: 0182-516754

Aanmelden voor nieuwsbrief

Contact voorlichting

Marijke de Wit - Bakker (voorlichter)
Email: mdewitbakker@timotheos.nl
Telefoon: 06-12363723

Gerda van Arnhem-Gerritsen (voorlichter)
Email: gvanarnhem@timotheos.nl
Telefoon: 06-19318847

Bart Lodder (voorlichter/fondsenwerver)
Email: bartlodder@timotheos.nl
Telefoon: 06-34912817

Aanmelden
Contact

Help mee!

Rekeningnummer NL57 RABO 0161 4855 02
t.n.v. Stichting Timotheos

Specifieke Doeleinden:
- Word donateur vanaf € 5 per jaar
- Help mee d.m.v. maandelijkse adoptie
- Steun een specifiek project

TIMOTHEOS LOGO


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. St. Timotheos
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. mw. J.G. Bos-Klaassen
Galileïlaan 23D
6716 BP Ede
Email: secretariaat@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact

© Copyright Timotheos              webdesign Treffend en Co              Privacyverklaring