Bep Klok

Op 26 november 2014 ben ik vertrokken naar Malawi om daar aan de slag te gaan als veldwerker. Daarvoor heb ik 21 jaar in het onderwijs gewerkt, waarvan 10 jaar in het basisonderwijs en 11 jaar in het speciaal onderwijs. Toch had ik altijd het verlangen om te werken met kwetsbare (wees)kinderen in Afrika. In 2012 ging ik voor het eerst naar Malawi om vrijwilligerswerk te doen voor Stichting Timotheos. Ik heb toen heel duidelijk gevoeld dat daar mijn hart lag en nam de stap om te solliciteren naar de functie van veldwerker.
In april 2014 werd ik officieel benoemd en na een periode van voorbereidingen, met onder andere een taal- en cultuurcursus, vertrok ik naar Malawi.

Kinderzorgcentrum Namitambo
In 2015 hebben we in Namitambo voor deze weeskinderen een kinderzorgcentrum opgezet. Op dit moment komen er ruim 200 kinderen in dit centrum. Naast wezen nemen we ook kinderen uit hele arme en/of kwetsbare gezinnen op. Al deze kinderen hebben een sponsor uit Nederland.
 
Op het kinderzorgcentrum hebben we onze eigen kleuter- en basisschool. De kleuterschool bestaat uit 2 groepen. De kleuterschool wordt ook bezocht door kinderen uit de omliggende dorpen, die niet in ons programma zitten. Ook op de basisschool zitten andere kinderen uit de omliggende dorpen. Zij betalen schoolgeld.
 
Verder is er in Namitambo een weeshuisje waar op dit moment 18 weeskinderen volledig worden opgevangen. Deze kinderen hebben geen familie die voor hen kan zorgen. In het huisje is een ‘moeder’ aangesteld die dag en nacht bij de kinderen is en voor hen zorgt. Daarnaast is er een assistente die een aantal dagen per week komt helpen.
 
Het centrum wordt hoofdzakelijk gerund door de matron, de dominee en het schoolhoofd. De matron is verantwoordelijk voor het eten dat de kinderen krijgen, de medische zorg, kleding en andere noodzakelijke zorg. De dominee is verantwoordelijk voor het geestelijk onderwijs aan de kinderen. Hij begeleidt ook de leerkrachten in het vertellen van een Bijbelverhaal. Het schoolhoofd is verantwoordelijk voor het kleuter- en basisonderwijs.

Hij stuurt de leerkrachten aan en controleert of alles wordt uitgevoerd zoals is afgesproken.

Mijn taak is om alles op het kinderzorgcentrum te coördineren. Ik overleg regelmatig met de matron, de dominee en het schoolhoofd. Verder woon ik vergaderingen met de leerkrachten bij, bezoek ik het weeshuisje en onderhoud ik contacten met de verzorgers van de kinderen en andere belangrijke personen uit het dorp.

Als er nieuwe weeskinderen in het programma worden opgenomen, doe ik de intakegesprekken. Ook zorg ik ervoor dat de kinderen 2 keer per jaar een setje nieuwe kleding en schoenen krijgen, 1 keer per jaar een mat om op te slapen, een warme deken en een muskietennet. Op zondag wordt er na de kerkdienst zondagsschool gehouden en dan vertel ik de kinderen uit de Bijbel.
 
Nkomabassa
Op een andere plaats, in Nkomabassa, is in 2018 een soortgelijk project opgezet. Daar komen op dit moment zo’n 150 kinderen. Dit centrum valt ook onder mijn verantwoordelijkheid.
 
Gebed
Ik hoop dat dit werk voor de weeskinderen ook een plaats mag krijgen in uw gebed. We zijn in alles afhankelijk van de Zegen van de Heere. Als Hij het Woord wil zegenen aan de harten van de kinderen, zal het kracht doen. Dan zal het werk vrucht dragen.


 

blog

Zo stimuleren we zelfvoorziening kopie


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 
t.n.v. Stichting Timotheos 
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. dhr. C. Bosch
p/a Ubbeschoterweg 8d
3927 CJ Renswoude
Email: secretaris@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact

Bestuur Stichting Timotheos
t.a.v. dhr. N. Verdouw (secretaris)
p/a Achterwillenseweg 98a
2805 KB Gouda

Email: secretaris@timotheos.nl
Telefoon: 0182-516754

Aanmelden voor nieuwsbrief

Contact voorlichting

Marijke de Wit - Bakker (voorlichter)
Email: mdewitbakker@timotheos.nl
Telefoon: 06-12363723

Gerda van Arnhem-Gerritsen (voorlichter)
Email: gvanarnhem@timotheos.nl
Telefoon: 06-19318847

Bart Lodder (voorlichter/fondsenwerver)
Email: bartlodder@timotheos.nl
Telefoon: 06-34912817

Aanmelden
Contact

Help mee!

Rekeningnummer NL57 RABO 0161 4855 02
t.n.v. Stichting Timotheos

Specifieke Doeleinden:
- Word donateur vanaf € 5 per jaar
- Help mee d.m.v. maandelijkse adoptie
- Steun een specifiek project

© Copyright Timotheos              webdesign Novente.nl              Privacyverklaring