BEP

Bep Klok

Op 26 november 2014 ben ik vertrokken naar Malawi om daar aan de slag te gaan als veldwerker. Daarvoor heb ik 21 jaar in het onderwijs gewerkt, waarvan 10 jaar in het basisonderwijs en 11 jaar in het speciaal onderwijs. Toch had ik altijd het verlangen om te werken met kwetsbare (wees)kinderen in Afrika. In 2012 ging ik voor het eerst naar Malawi om vrijwilligerswerk te doen voor Stichting Timotheos. Ik heb toen heel duidelijk gevoeld dat daar mijn hart lag en nam de stap om te solliciteren naar de functie van veldwerker.
In april 2014 werd ik officieel benoemd en na een periode van voorbereidingen, met onder andere een taal- en cultuurcursus, vertrok ik naar Malawi.

Kinderzorgcentrum Namitambo

Binnen Timotheos hebben we zes kinderzorgcentra. Op elk centrum komen dagelijks 150 tot 300 kinderen voor een warme maaltijd en onderwijs. Deze kinderen zijn voornamelijk weeskinderen of kinderen uit één-oudergezinnen, waarvan de moeder niet in staat is om voor haar kinderen te zorgen. De kinderen verblijven bij hun familieleden, maar worden door Timotheos geholpen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.
 
Op de kinderzorgcentra hebben we onze eigen kleuterschool. De kleuterschool bestaat uit twee tot drie groepen. Hier krijgen de kinderen van drie tot zes jaar (Bijbel)onderwijs en een bordje voedzame pap. De kleuterschool wordt ook bezocht door kinderen uit de omliggende dorpen, die niet in ons programma zitten. Op vier van de zes centra hebben we onze eigen basisschool.
 
Verder hebben vijf van de zes centra een weeshuisje waar 15-18 kinderen wonen. Deze kinderen hebben geen familie die voor hen kan zorgen. In het huisje is een ‘moeder’ aangesteld die dag en nacht bij de kinderen is en voor hen zorgt. Daarnaast is er een assistente die een aantal dagen per week komt helpen.
 
Elk kinderzorgcentrum heeft een senior staff. Dit zijn de leidinggevenden van het centrum. Zij sturen de collega’s aan en zijn verantwoordelijk voor alles wat er op het centrum gebeurt. De matron is verantwoordelijk voor het eten dat de kinderen krijgen, de medische zorg, kleding en andere noodzakelijke zorg. De dominee/pastoraal werker is verantwoordelijk voor het geestelijk onderwijs aan de kinderen. Hij begeleidt ook de leerkrachten in het vertellen van een Bijbelverhaal. Het schoolhoofd is verantwoordelijk voor het kleuter- en basisonderwijs.

Tot 2021 was ik verantwoordelijk voor het aansturen van twee kinderzorgcentra. Daarna is dat werk overgedragen aan twee Malawische CCC officers, die ieder de verantwoordelijkheid kregen voor drie kinderzorgcentra. Zij worden weer gecoacht door mijn collega Thera Verdouw.

Bijbelonderwijs en evangelisatie
Sinds mei 2021 ben ik verantwoordelijk voor Bijbelonderwijs en Evangelisatie binnen al onze projecten.

Dat houdt in dat ik samen met de dominees/pastorale werkers me bezig houd met:

  • het Bijbelonderwijs op het kinderzorgcentra;
  • het Bijbelonderwijs op de scholen;
  • het Bijbelonderwijs in de weeshuisjes;
  • het Bijbelonderwijs op de zondagsschool;
  • Bijbelstudies met het personeel;
  • evangelisatie rond de kinderzorgcentra.


Hoe langer ik in Malawi werk, hoe meer ik ervan overtuigd ben hoe belangrijk Bijbelonderwijs is. Elke keer schrik ik weer van de geringe Bijbelkennis bij volwassenen. En als ik hen vraag hoe ze zalig kunnen worden, krijg ik vaak het antwoord dat je goed moet leven en Gods geboden moet gehoorzamen.

Veel van onze kinderen hebben geen Bijbel thuis. Hun verzorgers zijn vaak analfabeet. Zij horen alleen op ons centrum en in de kerk uit de Bijbel lezen/vertellen. Dan realiseer ik me hoe we in Nederland bevoorrecht zijn als we opgegroeid zijn in een Christelijk gezin waar het de gewoonte is om elke dag regelmatig met elkaar uit de Bijbel te lezen en te bidden. En daarnaast met onze Christelijke scholen waar de kinderen elke dag verteld wordt uit de Bijbel en de Bijbelkennis ook steeds wordt getoetst.

We lezen in psalm 78: 4-7:

  1. Wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen, voor het navolgende geslacht, vertellende de loffelijkheden des HEEREN, en Zijn sterkheid, en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft.
  2. Want Hij heeft een getuigenis opgericht in Jakob, en een wet gesteld in Israël; die Hij onzen vaderen geboden heeft, dat zij ze hun kinderen zouden bekend maken.
  3. Opdat het navolgende geslacht die weten zou, de kinderen, die geboren zouden worden; en zouden opstaan en vertellen ze hun kinderen;
  4. En dat zij hun hoop op God zouden stellen, en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren.

In het laatste vers is zo krachtig samengevat waarom we de kinderen van jongs af aan uit de Bijbel moeten vertellen. Met het aanhoudend gebed of de Heere het wil zegenen en dat Zijn Woord vrucht mag dragen.

Ik hoor het nogal eens van de leerkrachten dat ze er zelf ook heel veel van leren nu ze elke dag een Bijbelverhaal moeten voorbereiden. Nu moeten ze elke dag hun Bijbel lezen. Voor veel volwassenen gaat de Bijbel alleen op zondag open, als ze naar de kerk gaan. Als ze tenminste een Bijbel hebben.
 
Gebed
Ik hoop dat dit werk ook een plaats mag krijgen in uw gebed. We zijn in alles afhankelijk van de Zegen van de Heere. Als Hij het Woord wil zegenen aan de harten van de kinderen en volwassenen, zal het kracht doen. Dan zal het werk vrucht dragen.

Bep Blogt


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. St. Timotheos
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. mw. J.D. Duerink-Folmer
p/a Wolweg 146
3776 LS Stroe
Email: secretariaat@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact

Bestuur Stichting Timotheos
t.a.v. dhr. N. Verdouw (secretaris)
p/a Achterwillenseweg 98a
2805 KB Gouda

Email: secretaris@timotheos.nl
Telefoon: 0182-516754

Aanmelden voor nieuwsbrief

Contact voorlichting

Marijke de Wit - Bakker (voorlichter)
Email: mdewitbakker@timotheos.nl
Telefoon: 06-12363723

Gerda van Arnhem-Gerritsen (voorlichter)
Email: gvanarnhem@timotheos.nl
Telefoon: 06-19318847

Bart Lodder (voorlichter/fondsenwerver)
Email: bartlodder@timotheos.nl
Telefoon: 06-34912817

Aanmelden
Contact

Help mee!

Rekeningnummer NL57 RABO 0161 4855 02
t.n.v. Stichting Timotheos

Specifieke Doeleinden:
- Word donateur vanaf € 5 per jaar
- Help mee d.m.v. maandelijkse adoptie
- Steun een specifiek project

© Copyright Timotheos              webdesign Treffend en Co              Privacyverklaring