Thera Verdouw

Sinds 22 januari 2019 mag ik wonen en werken in het prachtige land Malawi. Ik ben voor Stichting Timotheos werkzaam als veldwerker. Ik ben verantwoordelijk voor de kinderzorgcentra in Mbulumbuzi en Mulinga.

Kinderzorgcentrum Mbulumbuzi
Mbulumbuzi is het oudste kinderzorgcentrum van Timotheos. Elke dag komen hier zo’n 250 kinderen voor een maaltijd en (Bijbel) onderwijs. De kookmoeders zorgen voor het eten, de dominee vertelt een Bijbelverhaal en de matron zorgt ervoor dat alles goed loopt. Omdat de kwaliteit van het onderwijs in Malawi slecht is, is Timotheos in 2017 gestart met een basisschool in Mbulumbuzi. Ook op de basisschool zitten andere kinderen uit de omliggende dorpen. Zij betalen schoolgeld. De leerkrachten (en hun assistenten) geven hier elke dag les en de hoofdonderwijzer zorgt ervoor dat alles goed loopt.

Mulinga
Ook in Mulinga staat een kinderzorgcentrum van Timotheos. Hier gebeurt hetzelfde als in Mbulumbuzi, alleen is er geen school. Dit centrum is in opbouw. Op dit moment komen er ruim 80 kinderen, maar dit kan worden uitgebreid naar zo’n 300 kinderen.

Takenpakket
Mijn taak is om alles op het centrum te coördineren. Dit resulteert in een afwisselend takenpakket:

  • Samen met het management van de centra (dominee, matron en hoofdonderwijzer) zorg ik ervoor dat alles goed loopt.  Hiervoor heb ik veel overleg met het management over zaken die geregeld moeten worden en problemen die spelen. Zo nodig beleggen we een bijeenkomst met de verzorgers van de kinderen en de dorpshoofden om met elkaar te kunnen spreken.
  • Alle kinderen die naar de centra komen, hebben een sponsor. Ik ben verantwoordelijk voor het sponsorprogramma. Voordat een kind in het programma wordt opgenomen, doen we eerst een intakegesprek om te kijken of onze hulp echt nodig is. De uitkomst hiervan bespreken we in een klein team en zo beslissen we of het kind wel of niet in het programma wordt opgenomen. Eén keer per jaar krijgen de sponsors een brief of tekening van het kind met daarbij een update van hoe het met het kind gaat. De kinderen krijgen twee keer per jaar een setje kleren en nieuwe schoenen, één keer per jaar een warme deken, een mat om op te slapen en een muskietennet.
  • Toerusten en coachen van het personeel. Samen met de hoofdonderwijzer coach ik de leerkrachten (individueel en in teamverband). Vooral het vertellen van het Bijbelverhaal vraagt aandacht, omdat de leerkrachten dit niet op de PABO geleerd hebben. Ook doen we regelmatig een Bijbelstudie met al het personeel om de kennis te vergroten. Dit is heel nuttig en samenbindend.
  • Weeshuisje. Bij beide centra is een weeshuisje. Dit is een huis waar kinderen wonen die geen familie meer hebben die voor hen kan zorgen. Deze kinderen worden verzorgd door een vrouw die in dienst is van Timotheos. Zij is als een moeder voor de kinderen. Deze weeshuisjes vallen ook onder mijn verantwoordelijkheid.
  • Zondagsschool. Op zondag is er na de kerkdienst zondagsschool. De kinderen horen dan een Bijbelverhaal en ze krijgen wat lekkers. Dit doe ik samen met de matron.

 Gebed
Ik heb al met al een afwisselende baan waar ik veel plezier in heb. Het allermooiste aan mijn werk vind ik de combinatie van het helpen in nood en het zaaien van Gods Woord. Elke dag horen de kinderen en de volwassenen dat er maar één ding nodig is. Ik hoop van harte dat de Heere dit zegent en dat zij hierdoor de Heere Jezus gaan zoeken en mogen vinden. Alleen dan hebben ze écht toekomst! Bidt u mee om Zijn zegen?

blog


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 
t.n.v. Stichting Timotheos 
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. mw. J.D. Duerink-Folmer
p/a Wolweg 146
3776 LS Stroe
Email: secretariaat@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact

Bestuur Stichting Timotheos
t.a.v. dhr. N. Verdouw (secretaris)
p/a Achterwillenseweg 98a
2805 KB Gouda

Email: secretaris@timotheos.nl
Telefoon: 0182-516754

Aanmelden voor nieuwsbrief

Contact voorlichting

Marijke de Wit - Bakker (voorlichter)
Email: mdewitbakker@timotheos.nl
Telefoon: 06-12363723

Gerda van Arnhem-Gerritsen (voorlichter)
Email: gvanarnhem@timotheos.nl
Telefoon: 06-19318847

Bart Lodder (voorlichter/fondsenwerver)
Email: bartlodder@timotheos.nl
Telefoon: 06-34912817

Aanmelden
Contact

Help mee!

Rekeningnummer NL57 RABO 0161 4855 02
t.n.v. Stichting Timotheos

Specifieke Doeleinden:
- Word donateur vanaf € 5 per jaar
- Help mee d.m.v. maandelijkse adoptie
- Steun een specifiek project

© Copyright Timotheos              webdesign Treffend en Co              Privacyverklaring