Lees hier de nieuwsberichten over de laatste ontwikkelingen Timotheos TFC Thera.

Verbonden

24 december 2020

We zijn met elkaar verbonden. Iets wat de afgelopen tijd ons geleerd heeft. Een virus wat zich niets van landgrenzen aantrekt, mensen die naar elkaar omkijken, applaus voor zorgverleners. Wat is onderlinge verbondenheid nodig, juist nu we merken hoe kwetsbaar we als mensen zijn. Hier in Nederland maar ook in Malawi. Wat mooi als we dan horen dat u als achterban, ondanks de onzekerheid die we zelf ervaren, blijft bidden voor het werk en de veldwerkers in Malawi. Wat blijven zij en wij in alles afhankelijk van Gods zegen. Mogen het we voor nu en voor de toekomst van Hem verwachten. We wensen u allen Zijn hulp en zegen toe voor het nieuwe jaar.


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 
t.n.v. Stichting Timotheos 
BIC: RABONL2U
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. dhr. C. Bosch
p/a Ubbeschoterweg 8d
3927 CJ Renswoude
Email: secretaris@timotheos.nl
Telefoon: 0318 - 500255

Magazine
Vacatures
Contact

Bestuur Stichting Timotheos
t.a.v. dhr. N. Verdouw (secretaris)
p/a Achterwillenseweg 98a
2805 KB Gouda

Email: secretaris@timotheos.nl
Telefoon: 0182-516754

Aanmelden voor nieuwsbrief

Contact voorlichting

Marijke de Wit - Bakker (voorlichter)
Email: mdewitbakker@timotheos.nl
Telefoon: 06-12363723

Gerda van Arnhem-Gerritsen (voorlichter)
Email: gvanarnhem@timotheos.nl
Telefoon: 06-19318847

Bart Lodder (voorlichter/fondsenwerver)
Email: bartlodder@timotheos.nl
Telefoon: 06-34912817

Aanmelden
Contact

Help mee!

Rekeningnummer NL57 RABO 0161 4855 02
t.n.v. Stichting Timotheos

Specifieke Doeleinden:
- Word donateur vanaf € 5 per jaar
- Help mee d.m.v. maandelijkse adoptie
- Steun een specifiek project

© Copyright Timotheos              webdesign Novente.nl              Privacyverklaring