Schenken nalaten

Steun ons door periodiek te schenken

Uw gift aan Stichting Timotheos volledig aftrekbaar laten zijn en zo maximaal profiteren van het belastingvoordeel?  Én uw giften voor de komende jaren goed geregeld hebben?

Ga dan een periodieke schenkingsovereenkomst met ons aan. In deze overeenkomst legt u voor minimaal 5 jaar vast dat u een vast bedrag per jaar/kwartaal/maand gaat schenken.  Hierdoor is uw bijdrage jaarlijks geheel aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Dit kan zonder tussenkomst van een notaris.

Zo geregeld: 
1. Download hier het schenkingsformulier 
2. Vul het formulier in en onderteken het
3. Scan het formulier en mail het naar secretariaat@timotheos.nl

Nalaten voor de toekomst van weeskinderen

Nadenken over uw testament geeft het besef weer dat we hier een tijdelijk leven hebben. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die het onderwerp niet uit de weg willen gaan. We waarderen het bijzonder erg als mensen ons in hun testament willen gedenken. Zorg voor (wees)kinderen, evangelisatie en onderwijs zal ook in de toekomst nodig blijven. Met uw steun kan, ook na u overlijden, dit verantwoordelijke werk zijn voortgang hebben. 

Als u Stichting Timotheos op wilt nemen in uw testament moet dit via uw notaris vastgelegd worden. U kunt kiezen tussen een erfstelling of een legaat. 

Erfstelling
Hierbij wijst u Timotheos aan als (mede) erfgenaam.

Legaat
Een legaat is een duidelijk omschreven deel van uw nalatenschap, dat concreet aan iemand nagelaten wordt. Het kan gaan om een tastbaar erfstuk, zoals een schilderij, huis of sieraad. Maar net zo goed kan het gaan om een minder tastbaar maar wel vastgelegd ander deel van de erfenis. Denk bijvoorbeeld aan een effectenportefeuille, een vast bedrag of een bepaald percentage van uw vermogen. 

Om diverse redenen kan Timotheos alleen legaten in de vorm van een vast bedrag of een bepaald percentage van uw vermogen accepteren.

Wilt u meer informatie of praat u graag eens rustig met ons door over de mogelijkheden?

Stuur dan een mail met uw telefoonnummer naar dhr. C. Bosch, cbosch@timotheos.nl

TIMOTHEOS LOGO


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. St. Timotheos
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. mw. J.G. Bos-Klaassen
Galileïlaan 23D
6716 BP Ede
Email: secretariaat@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact

© Copyright Timotheos              webdesign Treffend en Co              Privacyverklaring