TIMOTHEOS LOGO

"Hoe Timotheos kansarme (wees)kinderen en -jongeren helpt naar een zelfstandig bestaan, te midden van de weerbarstige realiteit in Malawi"

Onze missie en visie

Wij zijn er voor kansarme (wees)kinderen en -jongeren in Malawi. We willen hen op weg helpen naar een zelfstandig bestaan. Daarom brengen we onderwijs, zorg en evangelisatie in de dorpen waar zij leven. Ons verlangen is dat zij niet alleen vaste grond onder de voeten krijgen in hun dagelijks bestaan, maar uit genade ook in Christus als eeuwig Fundament. 

Afbeelding1

Vaste grond onder je voeten

Zie je die voetstappen, in het zand? Op weg naar school, het maïsveld, de kerk of de markt. In Malawi is loopafstand een breed begrip. Regen of zon, ver weg of dichtbij … onze mensen doen alles te voet.

Als we hun voetstappen zouden drukken, ontdekken we een leven waarin honger, angst, gebroken gezinnen en corruptie aan de orde van de dag zijn. Waarin je zo maar te maken kan krijgen met toverdokters en kwade machten. Een leven waarin je slechts leeft van wat de dag je brengt en de kans op een zelfstandige toekomst heel klein is.  

Te midden van dat dagelijks leven werken wij. In die dorpen worden onze kinderen geboren. Daar, in het zuiden van Malawi, staan onze zes kinderzorgcentra. Timotheos zoekt kansarme (wees)kinderen en – jongeren op om hen op weg te helpen naar vaste grond onder de voeten. Naar een toekomst waarin zij voor zichzelf en hun omgeving kunnen zorgen.  

Dat spreekt niet voor zich, de realiteit van ons werk is weerbarstig. Daar zijn we eerlijk over. We houden niet van mooie praatjes, maar zijn liever nuchter en realistisch. 

Ons werk vraagt om een gefundeerde aanpak. We willen met het geld uit onze achterban een zo groot mogelijk verschil maken. Verschil in het leven van onze mensen. Dat betekent dat we moeilijke besluiten durven nemen, ook als die tegen de verwachting ingaan. Een project dat te weinig oplevert, kan je beter stopzetten.  

Elke dag lopen meer dan duizend kinderen naar onze kinderzorgcentra. Veel van hen zijn wees. Elk centrum heeft een kleuter- en basisschool, een kerk, een weeshuis en een ‘daycare’. De leerlingen ontvangen van onze lokale medewerkers onderwijs en zorg. Na groep acht stromen ze door naar onze eigen voortgezet onderwijs school (de David Livingstone school) of een andere school in de omgeving. Om uiteindelijk een studierichting of vakopleiding te kiezen.  

Ons verhaal_erismeer

Maar er is meer!

Ons werk geeft ons de mogelijkheid om Gods Woord te brengen in het leven van onze kinderen, jongeren en hun families. En dat doen we, omdat we geloven dat alleen God een echte verandering kan en wil brengen in kinderen, gezinnen en in dorpen. Wij zijn slechts een schakel.  

Samen met de lokale reformatorische kerk geven we Bijbelonderwijs en krijgen onze studenten catechisatie. Ook organiseren we trainingen om ouders en medewerkers geestelijk toe te rusten. Ons doel is dat onze mensen straks vaste grond onder de voeten krijgen, maar ons verlangen is dat ze op een dag allemaal Christus voetstappen door genade leren drukken. 

TIMOTHEOS LOGO


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. St. Timotheos
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. mw. J.G. Bos-Klaassen
Galileïlaan 23D
6716 BP Ede
Email: secretariaat@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact

© Copyright Timotheos              webdesign Treffend en Co              Privacyverklaring