Vacatures

De interkerkelijke Stichting Timotheos werft fondsen voor de uitvoering van het werk van Timotheos Foundation (TFM) in Malawi. TFM helpt (wees)kinderen in Malawi door zorg, onderwijs en evangelisatie.

Stichting Timotheos heeft 3 veldwerkers in Malawi, 3 parttime medewerkers in Nederland en ongeveer 80 vrijwilligers. TFM heeft ruim 180 Malawiërs in dienst om het werk onder de vele kinderen vorm te geven en uit te voeren.

Om de huidige Raad van Toezicht uit te breiden, zoeken wij:

Twee leden voor de Raad van Toezicht (m/v)

Over de Raad van Toezicht
De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur (RvB) en Raad van Toezicht (RvT) zijn strikt van elkaar gescheiden. De RvB is verantwoordelijk voor strategie, beleid en de uitvoering daarvan, naast de operationele gang van zaken van de organisatie. De RvT houdt hier toezicht op en houdt ook de realisatie en de opdracht – hulp aan (wees)kinderen in Malawi – in het oog. Daarnaast vervult de RvT de werkgeversrol naar de RvB-leden en treedt zij op als klankbord/adviseur van de RvB. Binnen het geldend toezichtkader is voorafgaande toestemming van de RvT voor bepaalde, in de statuten vermelde, bestuursbesluiten noodzakelijk.

De RvT is een collegiaal functionerend team. Op besluiten van de RvT zijn leden, ongeacht de interne gedachtewisseling daaraan voorafgaand, collectief en individueel aanspreekbaar. Transparantie, vertrouwen en een positief kritische opstelling zijn belangrijk.

De huidige RvT bestaat uit drie leden en wil graag groeien naar 5 leden. De Raad streeft naar een evenwichtige samenstelling op het gebied van deskundigheid, competenties, leeftijd en kerkelijke achtergrond. De RvT vergadert circa 5 keer per jaar in aanwezigheid van de RvB. Daarnaast komt de RvT ten minste één keer per jaar zonder de RvB bij elkaar om het eigen functioneren en het functioneren van de RvB te evalueren.

Competenties en kwaliteiten
Van sollicitanten wordt verwacht dat zij doel en grondslag van onze stichting onderschrijven en (belijdend) lid zijn van één van de reformatorische kerken. U heeft een positief-kritische instelling, bent integer analytisch, strategisch, onafhankelijk, besluitvaardig, samenwerkend en in staat om met verschillende belangen om te gaan. U heeft belangstelling voor en ervaring met noodhulp en ontwikkelingssamenwerking.

Deskundigheidsvereisten:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Deskundigheid op één van de volgende expertisegebieden:
  • Financiën
  • HRM
 • Daarnaast is kennis van ontwikkelingssamenwerking en/of communicatie en fondsenwerving een pré.

  Vergoeding en beschikbaarheid
  RvT leden worden geacht over voldoende tijd te beschikken om de vergaderingen bij te wonen en deze te kunnen voorbereiden. Leden van de RvT ontvangen geen bezoldiging. Wel kunnen zij gebruik maken van een vergoeding voor gemaakte onkosten.

  Solliciteren?
  Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Kees van Burg, voorzitter van de RvT:
  06-53298178 / cvanburg@kliksafe.nl.

  Brief en CV kunnen uiterlijk 18 februari 2023 gemaild worden naar: cvanburg@kliksafe.nl.

  Voor meer informatie over stichting Timotheos en haar organisatie: www.timotheos.nl.


  IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 
  t.n.v. Stichting Timotheos 
  BIC: RABONL2U
  RSIN/ANBI: 850882990
  KvK: 53445392

  Stichting Timotheos
  t.a.v. mw. J.D. Duerink-Folmer
  p/a Wolweg 146
  3776 LS Stroe
  Email: secretariaat@timotheos.nl

  Magazine
  Vacatures
  Contact

  © Copyright Timotheos              webdesign Treffend en Co              Privacyverklaring