Vacatures

De interkerkelijke Stichting Timotheos werft fondsen voor de uitvoering van het werk van Timotheos Foundation (TFM) in Malawi. TFM helpt (wees)kinderen in Malawi door zorg, onderwijs en evangelisatie.

Stichting Timotheos heeft 3 veldwerkers in Malawi, 3 parttime medewerkers in Nederland en ongeveer 80 vrijwilligers. TFM heeft ruim 180 Malawiërs in dienst om het werk onder de vele kinderen vorm te geven en uit te voeren. Wilt u ook uw talenten inzetten voor de allerarmsten in Malawi?

Bekijk onze openstaande vacatures:

Twee leden voor de Raad van Toezicht (m/v)

De interkerkelijke Stichting Timotheos werft fondsen voor de uitvoering van het werk van Timotheos Foundation (TFM) in Malawi. TFM helpt (wees)kinderen in Malawi door zorg, onderwijs en evangelisatie.


Stichting Timotheos heeft 3 veldwerkers in Malawi, 3 parttime medewerkers in Nederland en ongeveer 80 vrijwilligers. TFM heeft ruim 180 Malawiërs in dienst om het werk onder de vele kinderen vorm te geven en uit te voeren.

Om de huidige Raad van Toezicht uit te breiden, zoeken wij:

Twee leden voor de Raad van Toezicht (m/v)

Over de Raad van Toezicht
De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur (RvB) en Raad van Toezicht (RvT) zijn strikt van elkaar gescheiden. De RvB is verantwoordelijk voor strategie, beleid en de uitvoering daarvan, naast de operationele gang van zaken van de organisatie. De RvT houdt hier toezicht op en houdt ook de realisatie en de opdracht – hulp aan (wees)kinderen in Malawi – in het oog. Daarnaast vervult de RvT de werkgeversrol naar de RvB-leden en treedt zij op als klankbord/adviseur van de RvB. Binnen het geldend toezichtkader is voorafgaande toestemming van de RvT voor bepaalde, in de statuten vermelde, bestuursbesluiten noodzakelijk.

De RvT is een collegiaal functionerend team. Op besluiten van de RvT zijn leden, ongeacht de interne gedachtewisseling daaraan voorafgaand, collectief en individueel aanspreekbaar. Transparantie, vertrouwen en een positief kritische opstelling zijn belangrijk.

De huidige RvT bestaat uit drie leden en wil graag groeien naar 5 leden. De Raad streeft naar een evenwichtige samenstelling op het gebied van deskundigheid, competenties, leeftijd en kerkelijke achtergrond. De RvT vergadert circa 5 keer per jaar in aanwezigheid van de RvB. Daarnaast komt de RvT ten minste één keer per jaar zonder de RvB bij elkaar om het eigen functioneren en het functioneren van de RvB te evalueren.

Competenties en kwaliteiten
Van sollicitanten wordt verwacht dat zij doel en grondslag van onze stichting onderschrijven en (belijdend) lid zijn van één van de reformatorische kerken. U heeft een positief-kritische instelling, bent integer analytisch, strategisch, onafhankelijk, besluitvaardig, samenwerkend en in staat om met verschillende belangen om te gaan. U heeft belangstelling voor en ervaring met noodhulp en ontwikkelingssamenwerking.

Deskundigheidsvereisten:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Deskundigheid op één van de volgende expertisegebieden:
  • Financiën
  • HRM
 • Daarnaast is kennis van ontwikkelingssamenwerking en/of communicatie en fondsenwerving een pré.

  Vergoeding en beschikbaarheid
  RvT leden worden geacht over voldoende tijd te beschikken om de vergaderingen bij te wonen en deze te kunnen voorbereiden. Leden van de RvT ontvangen geen bezoldiging. Wel kunnen zij gebruik maken van een vergoeding voor gemaakte onkosten.

  Solliciteren?
  Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Kees van Burg, voorzitter van de RvT:
  06-53298178 / cvanburg@kliksafe.nl.

  Brief en CV kunnen uiterlijk 18 februari 2023 gemaild worden naar: cvanburg@kliksafe.nl.

  Voor meer informatie over stichting Timotheos en haar organisatie: www.timotheos.nl.

  Vrijwilliger marketing (4 uur per week)

  Stichting Timotheos groeit en professionaliseert. En daarom zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons team in Nederland komen versterken. Wil jij je talenten inzetten voor de allerarmsten in Malawi? Bekijk onze openstaande vacature, we hebben plaats voor een marketing vrijwilliger.

  Vrijwilliger marketing (4 uur per week)

  Word jij enthousiast van adviseren op het gebied van Marketing en Communicatie? Ben je creatief met tekst en beeld? Dan is ons team op zoek naar jou!

  Je taken in het kort:

  • Je werkt mee aan de uitvoering en doorontwikkeling van ons marketingplan.
  • Je adviseert het bestuur op het gebied van marketing en communicatie.
  • Je bent betrokken bij de ontwikkeling van onze PR-middelen en hebt kijk op huisstijl.
  • Je hebt kennis van het ‘medialandschap’ en denkt mee met het opstellen van communicatieplannen.
  • Je bent creatief met tekst en beeld, je denkt of schrijft mee in onze communicatieve uitingen.

  Dit bieden we je:

  • We bieden je een vrijwilligersbaan met meerwaarde voor maximaal vier uur per week. Je draagt bij aan de hulp van kansarme kinderen en jongeren in Malawi.
  • Je komt in een gezellig en enthousiast team van 15 vaste vrijwilligers door heel Nederland.
  • Je kunt de werktijden flexibel indelen, net wat bij jouw situatie past.
  • Je kunt vanuit huis werken, je bent maximaal drie keer per jaar bereid om naar Ede of omgeving te komen.

  Meer info? Neem contact op met Janneke: 06-10692968. Stuur je motivatie en CV uiterlijk 31 maart 2023 naar: jduerink@timotheos.nl 

  Vrijwilliger secretariaat Raad van Toezicht (RvT)

  Ben jij een organisatietalent en vaardig in verslaglegging? Onze Raad van Toezicht kijkt naar je uit om het secretariaat vorm te geven.

  Vrijwilliger secretariaat Raad van Toezicht (RvT)
  (6 vergaderingen per jaar)

  Je taken in het kort:

  • Je staat de RvT met raad en daad terzijde, je organiseert en notuleert de vergaderingen.
  • Je zorgt in overleg met de voorzitter voor de agenda en de verslaglegging van de vergaderingen.
  • Je woont de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij. Deze vinden zes keer per jaar plaats, normaliter in de regio Gouda op de vrijdagmiddag.

  Dit bieden we je:

  • We bieden je een leuke vrijwilligerstaak, waarbij je veel meekrijgt van het reilen en zeilen van de stichting in zowel Nederland als Malawi.
  • Je kunt de werkzaamheden, naast het bijwonen van de vergaderingen, flexibel indelen. Net wat bij jouw situatie past.
  • Maar vooral: jij levert een belangrijke bijdrage aan de voortgang van het werk voor kinderen en jongeren in Malawi.

  Meer info? Neem contact op met Kees van Burg, voorzitter RvT: 06-53298178. Reageren op deze vacature? Stuur je motivatie en CV naar: cvanburg@kliksafe.nl.


  IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 
  t.n.v. Stichting Timotheos 
  BIC: RABONL2U
  RSIN/ANBI: 850882990
  KvK: 53445392

  Stichting Timotheos
  t.a.v. mw. J.D. Duerink-Folmer
  p/a Wolweg 146
  3776 LS Stroe
  Email: secretariaat@timotheos.nl

  Magazine
  Vacatures
  Contact

  © Copyright Timotheos              webdesign Treffend en Co              Privacyverklaring