Steun het onderwijsfonds of sponsor een (wees)kind.

Er zijn verschillende manieren om de (wees)kinderen en scholieren in Malawi te steunen. U kunt ervoor kiezen een individueel kind te sponsoren. U krijgt dan informatie over het kind en een foto. Ieder jaar ontvangt u een update van het kind. Het is fijn als het kind minstens één keer per jaar post van u krijgt, bijvoorbeeld een briefje, kaart of foto. Daar kijken de kinderen naar uit! Stuurt u liever geen post, of komt het er gewoon niet van, maar wilt u wel deze kinderen steunen? Kies er dan voor om sponsor te worden van het basisonderwijsfonds of vervolgonderwijsfonds. Vanuit deze fondsen worden alle bijkomende kosten betaald (zoals salarissen van de leerkrachten enz). Ook dan ontvangt u een jaarlijks een leuke en interessante update, met foto’s en/of video’s uit het leven van de (wees)kinderen en scholieren.

Onderwijsfondsen

Sponsor een (wees)kind

Steun het onderwijsfonds

Wilt u een bijdrage leveren aan goed kwalitatief onderwijs in Malawi? Daarmee kinderen met een goed diploma de arbeidsmarkt op laten gaan? Komt u niet toe aan het versturen van post? Bent u vooral benieuwd naar resultaten in het algemeen? Dan is het Onderwijsfonds vast iets voor u!

Sponsor een (wees)kind

Wat kan het voor ons in Nederland soms vanzelfsprekend voelen om elke dag eten te hebben en kleding om aan te trekken. In Malawi is dat voor veel kinderen niet het geval. Hoe mooi is het om te zien als een kind dankzij uw steun eten, kleding, en medische zorg krijgt als dat nodig is. Zodat het energie heeft om naar school te gaan en elke week uit de Bijbel mag horen. Helpt u voor 20 euro per maand de zorg te dragen voor een (wees)kind?    

Uw sponsorkind zal dankzij uw steun het volgende ontvangen:

 • Alle ingrediënten voor het dagelijks voedsel (of alleen: dagelijks voedsel)
 • Materialen die nodig zijn voor het minimale levensonderhoud. Denk aan: 
  • enkele sets kleding
  • een mat om op te slapen
  • een muskietennet
  • waar nodig medische zorg
 • Elke week zondagschool
 • Een bijdrage aan het onderwijs.

Wat ontvangt u als sponsor:

 • Een beschrijving van het door u gesponsorde kind;
 • Jaarlijks een foto
 • Jaarlijks een zelfgemaakte tekening/ brief
 • Jaarlijks een voortgangsupdate

Wat verwachten wij van u als sponsor?

 • Een maandelijkse sponsorbijdrage
 • Ook stellen we uw gebed en meeleven op prijs. U kunt uw sponsorkind bijvoorbeeld een keer per jaar post sturen. Lees hiervoor meer op deze pagina.

Naast het individuele sponsoren van een kind, kunt u er ook voor kiezen om ons Onderwijsfonds te sponsoren. Hiermee steunt u het onderwijs aan alle kinderen in ons programma.  

Wilt u de basiszorg voor een (wees)kind sponsoren? Meldt u hieronder aan!  

Aanmelding sponsoring (wees)kind

Deze afschrijving kunt u ten alle tijde binnen 56 dagen ongedaan maken en uw machtiging intrekken.
Vraag uw bank naar de voorwaarden. Incassant ID: NL50ZZZ534453920000


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 
t.n.v. Stichting Timotheos 
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. mw. J.D. Duerink-Folmer
p/a Wolweg 146
3776 LS Stroe
Email: secretariaat@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact

Bestuur Stichting Timotheos
t.a.v. dhr. N. Verdouw (secretaris)
p/a Achterwillenseweg 98a
2805 KB Gouda

Email: secretaris@timotheos.nl
Telefoon: 0182-516754

Aanmelden voor nieuwsbrief

Contact voorlichting

Marijke de Wit - Bakker (voorlichter)
Email: mdewitbakker@timotheos.nl
Telefoon: 06-12363723

Gerda van Arnhem-Gerritsen (voorlichter)
Email: gvanarnhem@timotheos.nl
Telefoon: 06-19318847

Bart Lodder (voorlichter/fondsenwerver)
Email: bartlodder@timotheos.nl
Telefoon: 06-34912817

Aanmelden
Contact

Help mee!

Rekeningnummer NL57 RABO 0161 4855 02
t.n.v. Stichting Timotheos

Specifieke Doeleinden:
- Word donateur vanaf € 5 per jaar
- Help mee d.m.v. maandelijkse adoptie
- Steun een specifiek project

© Copyright Timotheos              webdesign Treffend en Co              Privacyverklaring