TIMOTHEOS LOGO

Onze werkwijze

Timotheos is een christelijke organisatie. Gods Woord is het uitgangspunt van waaruit we werken. Wij zijn er voor kansarme (wees)kinderen en -jongeren in Malawi. We willen hen op weg helpen naar een zelfstandig bestaan. Daarom brengen we onderwijs, zorg en evangelisatie in de dorpen waar zij leven. Ons verlangen is dat zij niet alleen vaste grond onder de voeten krijgen in hun dagelijks bestaan, maar ook in Christus als eeuwig Fundament. 

Onze principes:
Binnen Timotheos werken we volgens volgende principes:

We gaan naar de mensen toe 
We bouwen onze projecten in de dorpen, zodat de kinderen niet uit hun eigen cultuur en familie worden gehaald. Tenzij het voor het kind beter is om bij de school te wonen of de afstand te groot is. 

Lokale inbedding en samenwerking 
Onze kinderzorgcentra worden gerund door Malawiërs. We betrekken de lokale autoriteiten van de omliggende dorpen bij onze projecten. 

Vaste voet aan de grond 
We leiden onze kinderen op met als doel om straks op eigen benen te kunnen staan. En zo ook hun familie te kunnen helpen. 

We zijn realistisch 
Ontwikkelingshulp vraagt om een constructieve aanpak. Wij durven tegen de stroom in te gaan als dat meer oplevert voor onze mensen. 

We zijn eerlijk 
De realiteit van ons werk is weerbarstig. Daar zijn we eerlijk over, ook als het verhaal minder mooi is dan we willen. 

We nemen verantwoordelijkheid 
Het is onze dure plicht dat wij met het geld uit onze achterban een zo grootmogelijke impact maken in het leven van onze mensen. 

De waarde van samenwerking
In een land als Malawi is er nood op veel terreinen van het leven. Een belangrijke vraag is dan: waar ligt onze taak? De driehoek kerk, gezin en school helpt ons om hier balans in te vinden. Ieder zijn eigen verantwoordelijkheid, maar toch dragen we de verantwoordelijkheid samen. Met zes kinderzorgcentra in Zuid-Malawi voorziet Timotheos kansarme dorpen in een school. De verandering die wij daarmee brengen, beïnvloedt gezinnen. Wel houdt elk gezin eigen verantwoordelijkheid, als de kinderen uit school weer thuiskomen. De kerk is er in eerste plaats voor het brengen van Gods Woord. Wij brengen onderwijs en zorg, maar willen dat doen met de Bijbel in onze hand. We werken daarvoor samen met predikanten van de lokale reformatorische kerk. 

TIMOTHEOS LOGO


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. St. Timotheos
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. mw. J.G. Bos-Klaassen
Galileïlaan 23D
6716 BP Ede
Email: secretariaat@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact

© Copyright Timotheos              webdesign Treffend en Co              Privacyverklaring