De drie speerpunten van Timotheos

Van schrijnende (geestelijke) armoede naar een hoopvol bestaan. Dat willen we realiseren, samen met de lokale bevolking op het platteland. Onze drie speerpunten daarbij zijn: zorg, onderwijs en evangelisatie. We bieden dit aan Malawiërs van alle leeftijden. We hebben echter veel aandacht voor de (wees)kinderen. Zij zijn kwetsbaar en afhankelijk van anderen. Bovendien zijn zij de ouders, kostwinners, gemeenteleden en ambtsdragers van de toekomst. Deze hulp brengt ons dicht bij de Malawiërs. En zo creëren we vele geschikte momenten om Gods Woord te verkondigen. 

Onderwijs

 Wat wij doen Onderwijs 1
 Wat wij doen Onderwijs 2

Met lege buikjes gaan ze naar de overheidsschool. In uitpuilende lokalen, of zomaar in de open lucht proberen ze wat van de meester op te vangen. Maar het lukt zoveel Malawische jongens en meisjes niet om de basisschool af te maken. En als het ze al lukt, blijkt vervolgonderwijs vaak onbetaalbaar te zijn. En dan? Wie niet kan lezen, kan niet leren. En wie geen vak kan leren, kan nauwelijks betaald werk krijgen of een eigen bedrijfje starten. Daarom maken we ons als Timotheos sterk voor het onderwijs aan kinderen en jongeren.

Evangelisatie

 Wat wij doen Evangelisatie 1
 Wat wij doen Evangelisatie 2

Voedsel, zorg en onderwijs betekenen veel voor arme Malawiërs. Maar wat zij boven alles nodig hebben, is het levende Brood en levende Water. Daarom vertellen we hen uit Gods Woord. Daar zijn manieren en momenten genoeg voor. Van Bijbelverhalen op school en catechisatielessen tot kerkdiensten en zondagsscholen. Dat is werk voor de predikanten van de Reformed Presbyterian Church, die de geestelijke zorg voor hun rekening nemen. Zo worden de Malawiërs gewezen op Christus, Die arm is geworden daar Hij rijk was, opdat ook zij door Zijn armoede zouden rijk worden.

Zorg voor (wees)kinderen

 Wat wij doen Weeskinderen 1
 Wat wij doen Weeskinderen 2

Ze missen de liefdevolle zorg van ouders. Lijden honger. Worden verwaarloosd. (Wees)kinderen in Malawi ontberen zo’n beetje alles wat nodig is. En voor velen van hen is daarmee de toon gezet voor de rest van hun leven… aangrijpend. Maar ook motiverend. Want als we hén kunnen helpen, als zij de kans krijgen om zich te ontwikkelen, dan is de impact onvoorstelbaar groot.

TIMOTHEOS LOGO


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. St. Timotheos
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. mw. J.G. Bos-Klaassen
Galileïlaan 23D
6716 BP Ede
Email: secretariaat@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact

© Copyright Timotheos              webdesign Treffend en Co              Privacyverklaring