Basisonderwijsfonds

Bij elk van onze zes kinderdagcentra hebben we inmiddels een eigen basisschool. Op enkele plaatsen betreft het op dit moment nog klas 1 t/m 4, maar we breiden elk jaar met een leerjaar uit, zodat over enkele jaren de scholen compleet zijn tot en met klas 8. Deze scholen betekenen een grote vooruitgang voor wat betreft de kwaliteit en professionaliteit van het onderwijs voor de kinderen. En wat het meest belangrijke is: we kunnen ook het Bijbels onderwijs zelf gestalte geven. Wat zou het groot zijn als dit onderwijs gezegend mag worden. 

Eigen scholen betekenen echter ook een toename in kosten. Het reguliere basisonderwijs in Malawi is gratis. Nu we bij al onze centra zelf scholen hebben, nemen de kosten fors toe. Denk aan de bouw van schoolklassen (met het bijbehorende onderhoud) en de inrichting ervan, maar ook eigen personeel en de inkoop en/of ontwikkeling van eigen lesmateriaal. De maandelijkse sponsorbijdrage, die we ontvangen van vele trouwe sponsors die een kind in Malawi steunen, is hiervoor niet meer toereikend. Deze bijdrage is namelijk ook bedoeld voor onder meer de dagelijkse maaltijd, kleding, muskietennetten en waar nodig medische kosten voor de kinderen.

Aanmelding basisonderwijsfonds

Ik wil het basisonderwijs van Stichting Timotheos graag op de volgende manier steunen:
*Deze afschrijving kunt u ten alle tijde binnen 56 dagen ongedaan maken en uw machtiging intrekken.
Vraag uw bank naar de voorwaarden. Incassant ID: NL50ZZZ534453920000


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 
t.n.v. Stichting Timotheos 
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. mw. J.D. Duerink-Folmer
p/a Wolweg 146
3776 LS Stroe
Email: secretariaat@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact

Bestuur Stichting Timotheos
t.a.v. dhr. N. Verdouw (secretaris)
p/a Achterwillenseweg 98a
2805 KB Gouda

Email: secretaris@timotheos.nl
Telefoon: 0182-516754

Aanmelden voor nieuwsbrief

Contact voorlichting

Marijke de Wit - Bakker (voorlichter)
Email: mdewitbakker@timotheos.nl
Telefoon: 06-12363723

Gerda van Arnhem-Gerritsen (voorlichter)
Email: gvanarnhem@timotheos.nl
Telefoon: 06-19318847

Bart Lodder (voorlichter/fondsenwerver)
Email: bartlodder@timotheos.nl
Telefoon: 06-34912817

Aanmelden
Contact

Help mee!

Rekeningnummer NL57 RABO 0161 4855 02
t.n.v. Stichting Timotheos

Specifieke Doeleinden:
- Word donateur vanaf € 5 per jaar
- Help mee d.m.v. maandelijkse adoptie
- Steun een specifiek project

© Copyright Timotheos              webdesign Treffend en Co              Privacyverklaring