Nieuw bestuursmodel en Raad van Toezicht

Renswoude | 6 september 2022

Enkele maanden geleden trad de nieuwe Raad van Bestuur al aan, bestaande uit de heer C. Bosch uit Renswoude (voormalig interim-bestuurder) en mevrouw J.D. Duerink-Folmer uit Stroe. Met de komst van de Raad van Toezicht is het bestuurdmodel compleet. De nieuw opgerichte Raad van Toezicht bestaat uit de heer C. van Burg uit Terneuzen, de heer S.P.P.M. Soons uit Bennekom en ds. M. van Sligtenhorst uit Nieuwleusen. 

De afgelopen anderhalf jaar is er door het interim-bestuur gewerkt aan een nieuwe organisatiestructuur in Malawi en in Nederland. De laatste stap was het invoeren van een nieuw bestuursmodel. Daarbij is gekozen voor een Raad van Bestuur, die wordt gecontroleerd door een Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur wordt gevormd door twee parttime bestuurders die elkaar aanvullen en gezamenlijk de organisatie aansturen. Hiermee komt een einde aan het werk van het interim-bestuur en de heren H. Mokken uit Staphorst en K. Pruim uit Veenendaal treden derhalve af.

Verder kennismaken met de nieuwe leden? Lees ons september-magazine.

Bestuur Stichting Timotheos
t.a.v. dhr. N. Verdouw (secretaris)
p/a Achterwillenseweg 98a
2805 KB Gouda

Email: secretaris@timotheos.nl
Telefoon: 0182-516754

Aanmelden voor nieuwsbrief

Contact voorlichting

Marijke de Wit - Bakker (voorlichter)
Email: mdewitbakker@timotheos.nl
Telefoon: 06-12363723

Gerda van Arnhem-Gerritsen (voorlichter)
Email: gvanarnhem@timotheos.nl
Telefoon: 06-19318847

Bart Lodder (voorlichter/fondsenwerver)
Email: bartlodder@timotheos.nl
Telefoon: 06-34912817

Aanmelden
Contact

Help mee!

Rekeningnummer NL57 RABO 0161 4855 02
t.n.v. Stichting Timotheos

Specifieke Doeleinden:
- Word donateur vanaf € 5 per jaar
- Help mee d.m.v. maandelijkse adoptie
- Steun een specifiek project

© Copyright Timotheos              webdesign Treffend en Co              Privacyverklaring