Fase wederopbouw van start

31 oktober 2022

De fase 'wederopbouw' van het noodhulpprogramma na cycloon Ana is inmiddels gestart. Deze derde fase van het programma bestaat uit twee onderdelen:

1. Het verstrekken van voedsel en een meditatie aan met name ouderen uit de gemeenschappen waar onze kinderen wonen. Doordat de oogst slecht was, is er nu al op veel plaatsen honger.

2. Het faciliteren van een goed fundament waarop de huizen, die door de cycloon verwoest zijn, herbouwd kunnen worden. Dit betreft tientallen huizen van kinderen die aan onze programma’s deelnemen. Op dit moment zijn de mensen druk bezig met het bakken van de stenen voor de huizen. Als de stenen en materialen klaar zijn, zorgt Timotheos ervoor dat er een goed fundament gelegd wordt. Daarna moeten de mensen uit de dorpsgemeenschappen zelf zorgdragen voor de herbouw van de huizen.

Bestuur Stichting Timotheos
t.a.v. dhr. N. Verdouw (secretaris)
p/a Achterwillenseweg 98a
2805 KB Gouda

Email: secretaris@timotheos.nl
Telefoon: 0182-516754

Aanmelden voor nieuwsbrief

Contact voorlichting

Marijke de Wit - Bakker (voorlichter)
Email: mdewitbakker@timotheos.nl
Telefoon: 06-12363723

Gerda van Arnhem-Gerritsen (voorlichter)
Email: gvanarnhem@timotheos.nl
Telefoon: 06-19318847

Bart Lodder (voorlichter/fondsenwerver)
Email: bartlodder@timotheos.nl
Telefoon: 06-34912817

Aanmelden
Contact

Help mee!

Rekeningnummer NL57 RABO 0161 4855 02
t.n.v. Stichting Timotheos

Specifieke Doeleinden:
- Word donateur vanaf € 5 per jaar
- Help mee d.m.v. maandelijkse adoptie
- Steun een specifiek project

© Copyright Timotheos              webdesign Treffend en Co              Privacyverklaring