Noodhulpactie update: Verwondering

7 februari 2022

Fase 1 van 3: Voedselnoodhulp aan getroffen gezinnen uitgedeeld
Alle getroffen gezinnen zijn vrijdag voorzien van 50 maïsmeel (ufa), 2 liter kookolie en 4 zakjes sojastukjes! Een gemiddeld gezin kan hiermee voor ruim een maand vooruit, maar voor de lange termijn is meer nodig! Het had nogal wat voeten in de aarde voordat het zover was: truck 1 kwam vast te zitten, truck 2 ging kapot en truck 3 was niet op tijd geladen en toen kwam er nog een flinke regenbui; én meel mag natuurlijk niet nat worden. Maar uitendelijk kwam toch alles op de bestemming aan en overheerste dankbaarheid, bij ons, maar zeker ook bij al de gezinnen die het voedsel zo hard nodig hebben. 

Nu door naar fase 2 van 3: zaaien voor toekomst
De maand februari staat in het teken van zaadhulp, waarbij we zaden verstrekken aan de getroffen gezinnen. We proberen sorghum, zoete aardappel en cassave zaden te verkrijgen, omdat die met weinig water vaak toch nog snel groeien. Met deze zaden hopen we dat de gezinnen toch nog dit seizoen kunnen oogsten, zodat ze zichzelf weer in levensonderhoud kunnen voorzien.

Inventarisatie bij sponsorkinderen
We begrijpen dat - als u een sponsorkind heeft - u graag wilt weten wat de omstandigheden zijn van hem/haar. Op dit moment hebben we dat nog niet inzichtelijk, we hopen u hier t.z.t. over te kunnen informeren. Vorige week is Kees Verwoerd naar Malawi vertrokken om te inventariseren welke gezinnen uit ons adoptieprogramma hun huis zijn kwijtgeraakt of op een andere manier hulp nodig hebben.

Financiële steun
Het heeft ons verwonderd en stil gemaakt dat er vanuit diverse kanten zoveel financiële steun geboden wordt. We hebben bericht gekregen dat Draagt Elkaars Lasten (Erdee Media Groep) aansluit bij de gezamenlijke noodhulpactie van Stéphanos en Timotheos. Ook zijn er diverse bedrijven die bijdragen om de hoge kosten te kunnen dekken. Daarnaast zien en horen we dat groot en klein de handen ineen slaan voor het werven van gelden, van een flessenactie tot het organiseren van een actiedag. Veel reden tot dankbaarheid! Op dit moment is de opbrengst voor de noodhulp: € 312.000!

Deze mate van steun geeft ons de mogelijkheid om naast de getroffen gezinnen uit ons programma ook de plaatselijke bevolking te kunnen helpen, er is zoveel nood… We hopen in de komende weken 7.800 gezinnen te voorzien van een voedselpakket. Mogen we blijven rekenen op uw bijdrage en gebed?

Bestuur Stichting Timotheos
t.a.v. dhr. N. Verdouw (secretaris)
p/a Achterwillenseweg 98a
2805 KB Gouda

Email: secretaris@timotheos.nl
Telefoon: 0182-516754

Aanmelden voor nieuwsbrief

Contact voorlichting

Marijke de Wit - Bakker (voorlichter)
Email: mdewitbakker@timotheos.nl
Telefoon: 06-12363723

Gerda van Arnhem-Gerritsen (voorlichter)
Email: gvanarnhem@timotheos.nl
Telefoon: 06-19318847

Bart Lodder (voorlichter/fondsenwerver)
Email: bartlodder@timotheos.nl
Telefoon: 06-34912817

Aanmelden
Contact

Help mee!

Rekeningnummer NL57 RABO 0161 4855 02
t.n.v. Stichting Timotheos

Specifieke Doeleinden:
- Word donateur vanaf € 5 per jaar
- Help mee d.m.v. maandelijkse adoptie
- Steun een specifiek project

© Copyright Timotheos              webdesign Treffend en Co              Privacyverklaring