Regenrijk

24 maart 2022

De vorige keer dat ik u schreef, schreef ik o.a. over de regen. Het duurde lang voordat de regen kwam. Zó lang dat de president het land opriep om te vasten en te bidden om regen. En de regen kwam! We waren blij en verwonderd en hadden weer hoop op een goede oogst. Maar het liep anders..

Cyclonen
Drie weken later hielden we opnieuw ons hart vast, maar nu omdat er heel veel regen viel. Door cycloon Ana regende het dagenlang hard en onophoudelijk. Er viel zoveel water uit de lucht, dat de rivieren overstroomden, wegen kapotgeslagen werden, huizen instortten en de pas gezaaide/geplante gewassen wegspoelden. Een ramp voor veel mensen in Malawi!

Na deze cycloon kregen we berichten van andere cyclonen die op de Indische Oceaan ontstonden en onze kant op kwamen, maar gelukkig viel het mee. Alleen vorig weekend was het weer raak. Cycloon Gombe zorgde opnieuw voor veel regen en harde wind. In Namitambo stond het water tot aan de klaslokalen en de weg naar het zuiden was weer op twee plaatsen kapot door de overstromingen. Als dan het weer dagenlang regent zonder ophouden, dan voel je hoe klein en nietig wij mensen zijn en hoe afhankelijk wij zijn van God, Die álle macht heeft en de regen kan laten stoppen. Wat is het dan bijzonder als het na vier dagen stopt met regenen en je de regenboog ziet, omdat de zon weer tevoorschijn komt. Ook dat is onverdiende goedheid van God!

Dubbel moeilijk
De laatste maanden voor de nieuwe oogst zijn voor veel Malawiërs moeilijke maanden. Dat is elk jaar zo. Het eten raakt op, er wordt honger geleden. Normaal gesproken wordt er in maart/april geoogst, maar omdat de regen laat kwam, zal het dit jaar later zijn. Tenminste, als het zaaigoed niet is weggespoeld. Sommige gezinnen weten nu al dat ze niks zullen kunnen oogsten, omdat ze geen geld hebben om nieuw zaaigoed te kopen.

Noodhulp
Vanwege deze nood hebben Timotheos en Stephanos de handen ineen geslagen en zijn we gestart met noodhulp. Allereerst voor degenen die in ons programma zitten, maar daarnaast waar mogelijk ook voor anderen die getroffen zijn. Bovenaan deze blog ziet u een fotoverslag van de noodhulp die verleend is.

Informatie verzamelen
Het was mijn taak om helder te krijgen hoeveel kinderen (families) van onze kinderzorgcentra getroffen waren en op welke manier. Deze informatie moest zo snel mogelijk verzameld worden, zodat er een plan en een budget kon worden gemaakt.

Stelt u zich eens voor: 6 kinderzorgcentra, gemiddeld zo’n 200 kinderen en 25 collega’s per centrum, bij 3 van de 6 konden we niet komen door de kapotte weg en omdat er geen stroom was konden we onze collega’s ook telefonisch moeilijk bereiken. We hebben een formulier gemaakt waarop informatie over de situatie eenvoudig kon worden ingevuld. De seniors van elk centrum kregen de opdracht om de huizen van de getroffen kinderen en collega’s te bezoeken en de nodige informatie in te vullen. Als ze alle drie (samen met een collega) 1/3 deel van het totaal aantal huizen zouden bezoeken, kon de informatie snel binnen zijn, dachten wij. Maar helaas, de praktijk is soms weerbarstig. Een senior van een centrum gaf zijn eigen werk voorrang en liet deze klus aan de andere twee seniors over. De seniors van een ander centrum hadden snel (in één dag) alle huizen bezocht, maar helaas bleek aan het einde van de dag dat ze niet alle informatie hadden verzameld. Een senior van een ander centrum vroeg de kinderen en collega’s bij hem te komen (in plaats van alle huizen te bezoeken). Hij stelde hen de nodige vragen en vulde zo de formulieren in. Wat later dan gepland hadden we uiteindelijk toch alle informatie van alle centra binnen. En al hadden we wat twijfel bij de informatie van sommige centra, toch gaf het een redelijke indruk van de situatie en konden de plannen worden gemaakt.

Vrijwillige hulp
We waren blij dat een Nederlandse vrijwilliger bereid was om naar Malawi te komen om alle huizen (die de seniors hadden doorgegeven) nog een keer te bezoeken. Hij heeft de status van elk huis nauwkeurig beschreven en op deze manier hebben we nu een kloppend register en weten we precies wie welke hulp nodig heeft. Ruim 140 huizen zijn beschadigd of ingestort. In verhouding met het totaal aantal families is dat misschien niet zo heel veel, maar de impact in de levens van de kinderen en hun families is enorm. Sommigen zijn werkelijk álles kwijt!

We zijn dankbaar voor de financiële steun vanuit o.a. Nederland waardoor de noodhulp mogelijk is. We zijn ook dankbaar dat door de noodhulp veel meer mensen Gods Woord horen. De dominees van onze centra zijn enorm gemotiveerd om voor elke uitdeling een meditatie te houden. Gods Woord is en wordt gezaaid! Zij hopen (net als wij) vurig dat deze moeilijke periode zo tòch zegenrijk mag zijn! Wilt u daar ook om bidden?

Veel werk
U kunt zich wel voorstellen dat deze noodhulp veel extra werk met zich meebrengt. Ondertussen gaat het gewone werk ook door. Gelukkig krijgen we elke dag wat nodig is om ons werk te kunnen doen. In de achterliggende tijd hebben de kinderen nieuwe Crocs, een klamboe en een mat (om op te slapen) gekregen. Alle centra zijn voorzien van kook-, schoonmaak- en andere werkmaterialen, zodat ze er weer een jaar tegenaan kunnen. De EHBO-kisten van de matrons zijn weer aangevuld. De kleermakers op de centra zijn schooluniformen aan het naaien en op alle centra hebben we fruitbomen geplant.

Agogo Feeding
Ook wordt op al onze centra terugkerende 'Agogo Feeding' georganiseerd. Hierbij krijgen kwetsbare oude mensen 3 keer per week, 3 maanden lang een maaltijd. Voor elke maaltijd horen ze Gods Woord. Aan het einde van elke maand krijgen ze een zak maïsmeel. Op de foto's ziet u hoe dankbaar ze hiervoor zijn. Het is zo mooi om deze mensen te kunnen helpen in deze moeilijke tijd en tegelijk zo waardevol dat ze op hun oude dag Gods Woord mogen horen!

Examens
Ook zijn we druk geweest met het regelen van de examens. Een basisschooljaar bestaat uit drie termijnen. Aan het einde van elke termijn maken de kinderen examens. Die examens moet je als school zelf regelen. Ze moeten gemaakt, getypt, gekopieerd en op alle scholen bezorgd worden. Een megaklus! Tot nu toe maakten onze leerkrachten de examens zelf. Van elke school kwamen 2 leerkrachten en met elkaar waren ze een kleine week bezig om de examens te maken. Deze keer hebben we het werk uitbesteed aan een andere basisschool, zodat onze leerkrachten gewoon les konden blijven geven. Dat was wel even wennen voor de leerkrachten, maar ook voor ons. Ik ben heel benieuwd naar de resultaten, maar ook naar hun feedback.

Binnenkort hebben we weer een training voor onze adjunct- en schooldirecteuren, dan zullen we de resultaten horen. De kinderen en leerkrachten genieten nu van twee weken vakantie. Mij wachten nog drie drukke weken en dan hoop ik naar Nederland te komen voor verlof. Wie weet tot ziens D.V.!


Hartelijke groet,
Thera

Bestuur Stichting Timotheos
t.a.v. dhr. N. Verdouw (secretaris)
p/a Achterwillenseweg 98a
2805 KB Gouda

Email: secretaris@timotheos.nl
Telefoon: 0182-516754

Aanmelden voor nieuwsbrief

Contact voorlichting

Marijke de Wit - Bakker (voorlichter)
Email: mdewitbakker@timotheos.nl
Telefoon: 06-12363723

Gerda van Arnhem-Gerritsen (voorlichter)
Email: gvanarnhem@timotheos.nl
Telefoon: 06-19318847

Bart Lodder (voorlichter/fondsenwerver)
Email: bartlodder@timotheos.nl
Telefoon: 06-34912817

Aanmelden
Contact

Help mee!

Rekeningnummer NL57 RABO 0161 4855 02
t.n.v. Stichting Timotheos

Specifieke Doeleinden:
- Word donateur vanaf € 5 per jaar
- Help mee d.m.v. maandelijkse adoptie
- Steun een specifiek project

TIMOTHEOS LOGO


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. St. Timotheos
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. mw. J.G. Bos-Klaassen
Galileïlaan 23D
6716 BP Ede
Email: secretariaat@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact

© Copyright Timotheos              webdesign Treffend en Co              Privacyverklaring