Elke dag precies genoeg

24 december 2020

Het is alweer december! Nog even en 2020 ligt achter ons... Toen ik begin dit jaar met verlof ging, hoopte ik dat mijn tweede jaar in Malawi makkelijker zou zijn dan het eerste. Je hoort namelijk vaak dat het eerste jaar het zwaarst is, omdat alles dan nieuw en anders is. Maar wat is er ook in het tweede jaar veel gebeurd! Ik ben oprecht dankbaar dat de Heere ons kracht en gezondheid heeft gegeven om het vele werk in moeilijke omstandigheden te kunnen doen.

Op mijn kast hangt een kaart met daarop de tekst: 'God geeft dagelijks manna. Elke dag precies genoeg'. Dat is gebleken. Niet altijd makkelijk, maar wel wonderlijk als je terugkijkt. Onverdiende goedheid! Ik hoop dat u dit ook heeft mogen ervaren in het achterliggende jaar, ondanks de moeilijke (corona)omstandigheden. Graag wil ik u bedanken voor uw steun in het achterliggende jaar. Er zijn zoveel mensen die voor ons bidden; dat geeft werkelijk kracht! En dan al die hartverwarmende kaarten en mailtjes, soms zelfs van mensen die ik niet eens persoonlijk ken. Heel bijzonder, hartelijk dank! Het lukt me niet om u allen persoonlijk te bedanken, maar weet dat dit mij bijzonder goed doet.

Corona-update 
Terwijl Nederland te kampen heeft met een tweede coronagolf en een lockdown, mogen we in Malawi wat betreft het aantal coronabesmettingen nog steeds dankbaar zijn. Toen de vorige blog verscheen, maakten we ons grote zorgen, omdat het aantal lokale besmettingen snel opliep. Gelukkig heeft deze stijging niet doorgezet en was tot voor kort het dagelijkse aantal besmettingen op één hand te tellen. Een wonder! Zeker in Malawi zou een uitbraak van het virus desastreus zijn. De Heere heeft ons daar tot nu toe voor bewaard. Toch blijft het spannend. Inmiddels schommelen de cijfers weer. Gebed blijft nodig!
 
Weer naar school 
In oktober besloot de overheid dat de scholen, stapsgewijs en onder de nodige voorwaarden, weer open mochten. Daar waren we erg blij mee. Eindelijk, na ruim 6 maanden, mochten de leerkrachten en de kinderen weer lekker aan de slag. Op 12 oktober zijn onze basisscholen weer opengegaan en op 2 november onze kleuterscholen. Heugelijke momenten voor ons allemaal! 
In Mulinga was de heropening van de kleuterschool extra bijzonder. In Mulinga is nog geen basisschool, maar zo'n 200 kleuters komen wel elke dag naar het centrum voor onderwijs en een maaltijd. Tot corona kregen zij les in het daycare-gebouw en in de kerk. Maar inmiddels is er een prachtig officeblock gebouwd, waarin ook twee kleuterklaslokalen zijn gemaakt. Toen de scholen dicht zaten, hebben we deze klaslokalen klaargemaakt voor gebruik. We hebben de lokalen ingericht en de leerkrachten hebben gezorgd voor een rijke leeromgeving. Dus toen de kleuterscholen weer opengingen, was het voor 100 kleuters dubbel feest. Zij mogen namelijk op echt stoeltjes zitten in een prachtig klaslokaal waar ze extra goed kunnen luisteren naar hun leerkracht. Een prachtig gezicht! 
 
Omdat de kinderen een aantal maanden niet naar school waren geweest, begon in oktober de 3e termijn. In twee maanden tijd moesten de leerkrachten ervoor zorgen dat bij kinderen de oude lesstof weer opgefrist werd. En dat ze zich de nieuwe lesstof eigen maakten. Een enorme uitdaging! De examens waren dan ook extra spannend voor de kinderen en de leerkrachten. Maar ze hebben hun best gedaan! Vorige week zijn de resultaten bekendgemaakt en die vielen gelukkig niet eens zo heel erg tegen. Toch zien we allemaal uit naar een normaal schooljaar, al zal dat nog wel even duren. Volgend jaar zijn de termijnen korter dan gebruikelijk, zodat we D.V. het jaar 2022 weer in het normale ritme kunnen komen. Allemaal goed bedacht, maar wat zijn we afhankelijk van de Heere, Die alle dingen bestuurt.
 

Kerkbouw 
Mooi nieuws: misschien weet u wel dat bij elk kinderzorgcentrum een kerk van de RPC (Reformed Presbyterian Church) staat. Beter gezegd: eerst stond er een kerk en later werd ons kinderzorgcentrum er bij gebouwd. Als wij kinderen in ons programma opnemen, is één van de voorwaarden dat ze elke zondag naar het centrum komen voor zondagsschool. Vaak zien we dat kinderen dan ook naar de kerk komen en ook verschillende van hun verzorgers. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Het gevolg is alleen wel dat het kerkgebouw te klein is. Daarom is er vorig jaar een grotere kerk in Mbulumbuzi gebouwd en wordt er op dit moment net zo'n kerk in Mulinga en Namitambo gebouwd. We hopen dat de bouw voorspoedig mag verlopen en bidden dat Gods Kerk mag worden uitgebreid.
 
Terug naar take-away 
Zoals u weet, kregen de kinderen vanaf september een voedselpakket mee naar huis. Dit was een noodmaatregel en is niet ideaal. We weten namelijk dat, zeker nu de periode van voedseltekort / honger weer is aangebroken, de kinderen de inhoud van dit pakket moeten delen met alle gezinsleden. Hierdoor is er niet genoeg eten voor twee weken. Omdat het aantal coronabesmettingen meevalt en de scholen weer open zijn, wilden we graag onze kinderen weer dagelijks op de centra zien. Toch moeten we nog steeds voorzichtig zijn, want het coronavirus is het land nog niet uit. Daarom hebben we besloten om eerst terug te gaan naar het take-away systeem. Dit houdt in dat de kinderen elke dag een verse, gekookte maaltijd in een trommel mee naar huis krijgen. We hebben dit van maart tot september gedaan en dat werkte heel goed. Op deze manier beperken we nog steeds de risico's en tegelijk zorgen we ervoor dat de kinderen elke dag genoeg te eten krijgen.


Niet alleen mooi 
Voordat ik naar Malawi vertrok, heb ik gezegd dat ik het mooiste werk mag gaan doen wat er is. Namelijk: hulp bieden aan mijn naasten in nood en Gods woord met hen delen. Dit vind ik nog steeds. Toch is het werken in Malawi niet alleen mooi. Er gebeuren ook dingen die heel moeilijk zijn. Zo ontdekten we dat er gestolen werd op onze compound. Eén van onze collega's was gesignaleerd met een rol stof die ons bekend voorkwam. Toen dit werd onderzocht, bleek deze collega in samenwerking met andere collega's rollen stof uit ons magazijn te verkopen aan een kleermaker in de buurt. Tijdens het onderzoek kwamen er steeds meer namen van collega's naar boven, die bekenden ook andere dingen te hebben gestolen. Er bleek een keten van collega's te zijn die samenwerkten om dit te doen. Dat was een pijnlijke ontdekking. Collega's van wie je dacht (of hoopte) dat ze net als jij gericht waren op hetzelfde doel, bleken achter je rug zichzelf te verrijken met goederen die bestemd zijn voor onze arme naasten. Om deze reden hebben we deze collega's helaas moeten ontslaan en zijn we nu druk met het aannemen en inwerken van nieuwe collega's. We hopen van harte dat de Heere ons wijsheid geeft om de goede keuzes te maken en dat onze nieuwe collega's hun werk eerlijk zullen doen. Daarnaast proberen we ook lessen te trekken uit hetgeen er is gebeurd. Zo hebben we (m.b.v. een aantal Urkers) onze magazijnen gereorganiseerd zodat we makkelijker overzicht houden en een professioneel beveiligingsbedrijf ingeschakeld dat 24 uur per dag zorgt voor de bewaking van onze compound.
 
 
Kerstbijeenkomsten 
December is altijd een drukke maand. Er worden dan namelijk kerstbijeenkomsten gehouden op onze centra, waarbij veel mensen worden uitgenodigd. De kinderen en hun verzorgers, maar ook alle mensen met wie wij samenwerken, zoals de dorpshoofden, gezondheidswerkers, mensen van de kinderbescherming, enz. In verband met corona was het dit jaar een extra grote uitdaging om dit goed te organiseren, maar het is gelukt. In kleine groepen heeft men geluisterd naar een Bijbelverhaal of meditatie en verschillende toespraken. Daarna was er voor iedereen rijst met kip en kregen de kinderen en de mensen met wie wij samenwerken een kerstgift. De kinderen een gevulde rugzak en de volwassenen een emmer gevuld met levensmiddelen, met daarbij een zak maismeel. We weten dat dit voor de meesten het belangrijkste is van de hele kerstbijeenkomst. Daarom proberen wij hen altijd te wijzen op de tijdelijkheid van aardse giften en de onmisbare rijkdom die te vinden is in de Hemelse Gift. En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden (Handelingen 4:12). Het gaat erom dat we deze Gift, de Heere Jezus, mogen ontvangen en kennen als ónze Zaligmaker. Dát alleen hebben wij allemaal nodig!
 

Tot slot: zoals u allen weet, verkeert onze stichting in moeilijke omstandigheden. Ik kan me voorstellen dat u na het lezen van de nieuwsberichten geneigd bent om te stoppen met het geven van uw steun. Toch wil ik u heel graag vragen dit niet te doen. Wij zetten alles op alles om het werk van Stichting Timotheos door te laten gaan, zodat onze kinderen, jongeren en volwassenen de nodige hulp kunnen blijven ontvangen en ze Gods Woord kunnen blijven horen. Naast Zijn hulp is uw steun hiervoor onmisbaar! 

Hartelijke groet, Thera  

Bestuur Stichting Timotheos
t.a.v. dhr. N. Verdouw (secretaris)
p/a Achterwillenseweg 98a
2805 KB Gouda

Email: secretaris@timotheos.nl
Telefoon: 0182-516754

Aanmelden voor nieuwsbrief

Contact voorlichting

Marijke de Wit - Bakker (voorlichter)
Email: mdewitbakker@timotheos.nl
Telefoon: 06-12363723

Gerda van Arnhem-Gerritsen (voorlichter)
Email: gvanarnhem@timotheos.nl
Telefoon: 06-19318847

Bart Lodder (voorlichter/fondsenwerver)
Email: bartlodder@timotheos.nl
Telefoon: 06-34912817

Aanmelden
Contact

Help mee!

Rekeningnummer NL57 RABO 0161 4855 02
t.n.v. Stichting Timotheos

Specifieke Doeleinden:
- Word donateur vanaf € 5 per jaar
- Help mee d.m.v. maandelijkse adoptie
- Steun een specifiek project

TIMOTHEOS LOGO


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. St. Timotheos
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. mw. J.G. Bos-Klaassen
Galileïlaan 23D
6716 BP Ede
Email: secretariaat@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact

© Copyright Timotheos              webdesign Treffend en Co              Privacyverklaring