Bouw multifunctioneel gebouw

Het kinderzorgcentrum in Mulinga wordt dagelijks bezocht door 70 kinderen. We ontvangen de kinderen in één grote hal voor onderwijs, bijles en maaltijden. De armoede van de lokale bevolking is groot; er zijn nog meer kinderen die hulp nodig hebben. Daarom is er behoefte aan een multifunctioneel gebouw met meerdere lokalen.

Uitvoering

Het multifunctionele gebouw voor Mulinga zal bestaan uit de volgende onderdelen:

- klaslokaal om kleuteronderwijs te geven;
- klaslokaal om bijles te geven aan de basisschoolleerlingen;
- bibliotheek waar kinderen kunnen lezen en studeren;
- kantoor voor de matron die de dagelijkse gang van zaken regelt;
- magazijn voor de opslag van spullen zoals etenswaren, leer- en lesmaterialen, etc.;
- kantoor voor onderwijzend personeel en de voorganger, om de lessen voor te bereiden en hun eigen boeken op te slaan.

Kosten
- Bouw: € 45.000,00.
- Inventaris: € 3.500,00.
- Totale kosten voor multifunctioneel gebouw:
   € 48.500,00.

U kunt dit project steunen met een eenmalige gift

TIMOTHEOS LOGO


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. St. Timotheos
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. mw. J.G. Bos-Klaassen
Galileïlaan 23D
6716 BP Ede
Email: secretariaat@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact

Bestuur Stichting Timotheos
t.a.v. dhr. N. Verdouw (secretaris)
p/a Achterwillenseweg 98a
2805 KB Gouda

Email: secretaris@timotheos.nl
Telefoon: 0182-516754

Aanmelden voor nieuwsbrief

Contact voorlichting

Marijke de Wit - Bakker (voorlichter)
Email: mdewitbakker@timotheos.nl
Telefoon: 06-12363723

Gerda van Arnhem-Gerritsen (voorlichter)
Email: gvanarnhem@timotheos.nl
Telefoon: 06-19318847

Bart Lodder (voorlichter/fondsenwerver)
Email: bartlodder@timotheos.nl
Telefoon: 06-34912817

Aanmelden
Contact

Help mee!

Rekeningnummer NL57 RABO 0161 4855 02
t.n.v. Stichting Timotheos

Specifieke Doeleinden:
- Word donateur vanaf € 5 per jaar
- Help mee d.m.v. maandelijkse adoptie
- Steun een specifiek project

© Copyright Timotheos              webdesign Treffend en Co              Privacyverklaring