Salaris weeshuismoeder

Ondanks het feit dat we kinderen het liefst bij hun eigen familie laten wonen, komt het soms voor dat er niemand meer voor hen kan en wil zorgen. We komen die kinderen tegen in schrijnende en mensonterende levensomstandigheden. Ze worden opgenomen in een van onze weeshuizen op een van onze kinderzorgcentra, waar een weeshuismoeder voor hen zorgt.

Over het project

Een weeshuis kan maximaal achttien kinderen herbergen. De weeshuismoeder zorgt dag en nacht voor hen. Ook draagt ze zorg voor een Bijbelse gereformeerde opvoeding. Zo zorgt ze als een moeder voor haar kinderen en is ze eindverantwoordelijk voor de kinderen die zij onder haar hoede heeft.

De Malawische weeshuismoeder wordt drie dagen per week ondersteund door een assistent-weeshuismoeder. Zij vervangt de weeshuismoeder wanneer nodig, onder andere tijdens haar maandelijkse verlofweekend. Gezamenlijk nemen de vrouwen de volledige zorg voor de kinderen waar.

Uw donatie maakt verschil!
Voor € 75 krijgt de weeshuismoeder een maandsalaris! Wilt u een bijdrage leveren aan dit waardevolle en verantwoordelijke werk?

TIMOTHEOS LOGO


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. St. Timotheos
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. mw. J.G. Bos-Klaassen
Galileïlaan 23D
6716 BP Ede
Email: secretariaat@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact

Bestuur Stichting Timotheos
t.a.v. dhr. N. Verdouw (secretaris)
p/a Achterwillenseweg 98a
2805 KB Gouda

Email: secretaris@timotheos.nl
Telefoon: 0182-516754

Aanmelden voor nieuwsbrief

Contact voorlichting

Marijke de Wit - Bakker (voorlichter)
Email: mdewitbakker@timotheos.nl
Telefoon: 06-12363723

Gerda van Arnhem-Gerritsen (voorlichter)
Email: gvanarnhem@timotheos.nl
Telefoon: 06-19318847

Bart Lodder (voorlichter/fondsenwerver)
Email: bartlodder@timotheos.nl
Telefoon: 06-34912817

Aanmelden
Contact

Help mee!

Rekeningnummer NL57 RABO 0161 4855 02
t.n.v. Stichting Timotheos

Specifieke Doeleinden:
- Word donateur vanaf € 5 per jaar
- Help mee d.m.v. maandelijkse adoptie
- Steun een specifiek project

© Copyright Timotheos              webdesign Treffend en Co              Privacyverklaring