Schoolboeken scholieren

Om de scholieren in het adoptieprogramma in het voortgezet onderwijs voor te bereiden op hun examens, is het noodzakelijk dat ze beschikken over schoolboeken. Deze boeken worden niet door de school verstrekt en de scholieren hebben zelf geen geld om de boeken te kopen. Daarom is Timotheos gestart met een bibliotheek waar schoolboeken geleend kunnen worden totdat het examen is gedaan.

Over het project

Doordat steeds meer scholieren worden opgenomen in het adoptieprogramma, is het nodig om de bibliotheek uit te breiden. De gesponsorde scholieren zijn verdeeld over de vier leerjaren van het voortgezet onderwijs. Ze lenen de boeken tot en met het eindexamen. Na het afleggen van de examens moeten ze de schoolboeken terugbrengen, zodat andere scholieren deze kunnen lenen. Met een voortgezet onderwijs diploma kunnen kansarme scholieren een baan vinden of een vak leren waardoor ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Uw donatie maakt verschil!
Voor € 7 sponsort u een schoolboek! Helpt u onze bibliotheek aan te vullen?

€ 7,00

Help een scholier en maak € 7,00 over voor de aankoop van één boek. Timotheos project Studieboeken77.

Vrije gift

Help één of meerdere scholieren met boeken door een vrije gift. Timotheos project Studieboeken77.

TIMOTHEOS LOGO


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. St. Timotheos
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. mw. J.G. Bos-Klaassen
Galileïlaan 23D
6716 BP Ede
Email: secretariaat@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact

Bestuur Stichting Timotheos
t.a.v. dhr. N. Verdouw (secretaris)
p/a Achterwillenseweg 98a
2805 KB Gouda

Email: secretaris@timotheos.nl
Telefoon: 0182-516754

Aanmelden voor nieuwsbrief

Contact voorlichting

Marijke de Wit - Bakker (voorlichter)
Email: mdewitbakker@timotheos.nl
Telefoon: 06-12363723

Gerda van Arnhem-Gerritsen (voorlichter)
Email: gvanarnhem@timotheos.nl
Telefoon: 06-19318847

Bart Lodder (voorlichter/fondsenwerver)
Email: bartlodder@timotheos.nl
Telefoon: 06-34912817

Aanmelden
Contact

Help mee!

Rekeningnummer NL57 RABO 0161 4855 02
t.n.v. Stichting Timotheos

Specifieke Doeleinden:
- Word donateur vanaf € 5 per jaar
- Help mee d.m.v. maandelijkse adoptie
- Steun een specifiek project

© Copyright Timotheos              webdesign Treffend en Co              Privacyverklaring