Traktatie zondagsschool

Elke zondag na de kerkdienst komen in totaal ruim 1.000 kinderen bij elkaar op de verschillende kinderzorgcentra. We houden dan zondagsschool voor alle kinderen.

Over het project

Een groot deel van de kinderen die meedoen, bezoeken eerst de kerkdienst in de Reformed Presbyterian Church. Maar ook kinderen uit andere richtingen komen en luisteren mee naar de verhalen uit de Bijbel. De kinderen leren een Bijbeltekst, er wordt gezongen en gebeden. De kinderen die de Bijbeltekst goed kennen, krijgen een sticker of een plaatje. We sluiten af met een beker ranja en biscuit. Dit is een echte traktatie voor de kinderen!

Uw donatie maakt verschil!
Voor € 25 per week krijgen de kinderen op één centrum een traktatie! Deelt u ook een traktatie uit in Malawi?

TIMOTHEOS LOGO


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. St. Timotheos
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. mw. J.G. Bos-Klaassen
Galileïlaan 23D
6716 BP Ede
Email: secretariaat@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact

Bestuur Stichting Timotheos
t.a.v. dhr. N. Verdouw (secretaris)
p/a Achterwillenseweg 98a
2805 KB Gouda

Email: secretaris@timotheos.nl
Telefoon: 0182-516754

Aanmelden voor nieuwsbrief

Contact voorlichting

Marijke de Wit - Bakker (voorlichter)
Email: mdewitbakker@timotheos.nl
Telefoon: 06-12363723

Gerda van Arnhem-Gerritsen (voorlichter)
Email: gvanarnhem@timotheos.nl
Telefoon: 06-19318847

Bart Lodder (voorlichter/fondsenwerver)
Email: bartlodder@timotheos.nl
Telefoon: 06-34912817

Aanmelden
Contact

Help mee!

Rekeningnummer NL57 RABO 0161 4855 02
t.n.v. Stichting Timotheos

Specifieke Doeleinden:
- Word donateur vanaf € 5 per jaar
- Help mee d.m.v. maandelijkse adoptie
- Steun een specifiek project

© Copyright Timotheos              webdesign Treffend en Co              Privacyverklaring