Zaad en bemesting voor maïsteelt

Om families te helpen een hogere opbrengst van het maïsgewas te behalen, verstrekken we bemesting en zaadpakketten voor de maïsteelt. Dit doen we op verschillende momenten tijdens het groeiseizoen. Op deze manier wordt de theorie van de landbouwtraining direct in de praktijk gebracht. Door de opbrengst van de oogst te verbeteren, wordt er minder hongergeleden. Na de oogst moet iedere familie één zak maïs aan Timotheos geven.

Uitvoering

Aan het begin van het groeiseizoen geeft Timotheos iedere familie het benodigde aantal zakken kippenmest. Kippenmest is een natuurlijke en zeer effectieve manier om het land te bemesten. Nadat de grond zaaiklaar is gemaakt, krijgen de mensen een zak met vijf kilo maïszaad. Kort daarna verstrekken we vijftien kilo kunstmest om de maïs een groeispurt te geven. Als de maïs op kniehoogte is, ontvangen de families opnieuw vijftien kilo kunstmest om de kolven in de maïsplant optimaal te laten groeien. Door training en oefening zien we dat kunstmest in sommige gevallen inmiddels overbodig is en boeren met kippenmest en een eigen composthoop het land voldoende kunnen bemesten. In de oogsttijd moeten de mensen één zak maïs bij ons inleveren. Wij gebruiken deze om de (wees)kinderen op de dagcentra te voeden.

De mensen zijn door deze begeleiding zelf actief aan het werk op hun land. Men wordt gestimuleerd om zelf te presteren en er wordt een tegenprestatie (een zak maïs) gevraagd. Dit is een betere manier dan alleen maar te geven zonder dat de mensen zelf hoeven te werken. Wij zien er nauw op toe dat de mensen daadwerkelijk doen met de middelen wat van hen verwacht wordt.

Kosten
De pakketten bestaan uit maïszaad, kippenmest en kunstmest:

- Pakket voor één familie per jaar: € 30,00.
- In totaal voor 300 families per jaar: € 9.000,00.

TIMOTHEOS LOGO


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. St. Timotheos
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. mw. J.G. Bos-Klaassen
Galileïlaan 23D
6716 BP Ede
Email: secretariaat@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact

Bestuur Stichting Timotheos
t.a.v. dhr. N. Verdouw (secretaris)
p/a Achterwillenseweg 98a
2805 KB Gouda

Email: secretaris@timotheos.nl
Telefoon: 0182-516754

Aanmelden voor nieuwsbrief

Contact voorlichting

Marijke de Wit - Bakker (voorlichter)
Email: mdewitbakker@timotheos.nl
Telefoon: 06-12363723

Gerda van Arnhem-Gerritsen (voorlichter)
Email: gvanarnhem@timotheos.nl
Telefoon: 06-19318847

Bart Lodder (voorlichter/fondsenwerver)
Email: bartlodder@timotheos.nl
Telefoon: 06-34912817

Aanmelden
Contact

Help mee!

Rekeningnummer NL57 RABO 0161 4855 02
t.n.v. Stichting Timotheos

Specifieke Doeleinden:
- Word donateur vanaf € 5 per jaar
- Help mee d.m.v. maandelijkse adoptie
- Steun een specifiek project

© Copyright Timotheos              webdesign Treffend en Co              Privacyverklaring