Namitambo 50

Voorlichting

Timotheos Foundation in Malawi is op 10 juni 2011 opgericht. Het initiatief daartoe is genomen door de synode van de Reformed Presbyterian Church (RPC). De scriba van de synode verwoordt dit als volgt: “Sinds 1998 hebben we als kerk veel problemen ondervonden door de situatie dat veel weeskinderen en jongelui niet naar school kunnen omdat ze het schoolgeld niet kunnen betalen en doordat veel kerkleden niet kunnen lezen en schrijven. Vanaf die tijd hebben we getracht om een partner te vinden die ons wil helpen; helaas hebben we die in Malawi niet kunnen vinden. Toen we als kerk zagen dat de problemen groter en groter werden, hebben we een tweetal heren verzocht een Non-Governmental Organization te starten om bovengenoemde problemen aan te pakken.”

We willen graag een voorlichting afspreken binnen ons bedrijf/organisatie
TIMOTHEOS LOGO


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. St. Timotheos
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. mw. J.G. Bos-Klaassen
Galileïlaan 23D
6716 BP Ede
Email: secretariaat@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact

Bestuur Stichting Timotheos
t.a.v. dhr. N. Verdouw (secretaris)
p/a Achterwillenseweg 98a
2805 KB Gouda

Email: secretaris@timotheos.nl
Telefoon: 0182-516754

Aanmelden voor nieuwsbrief

Contact voorlichting

Marijke de Wit - Bakker (voorlichter)
Email: mdewitbakker@timotheos.nl
Telefoon: 06-12363723

Gerda van Arnhem-Gerritsen (voorlichter)
Email: gvanarnhem@timotheos.nl
Telefoon: 06-19318847

Bart Lodder (voorlichter/fondsenwerver)
Email: bartlodder@timotheos.nl
Telefoon: 06-34912817

Aanmelden
Contact

Help mee!

Rekeningnummer NL57 RABO 0161 4855 02
t.n.v. Stichting Timotheos

Specifieke Doeleinden:
- Word donateur vanaf € 5 per jaar
- Help mee d.m.v. maandelijkse adoptie
- Steun een specifiek project

© Copyright Timotheos              webdesign Treffend en Co              Privacyverklaring