Vervolgonderwijsfonds

Vervolgonderwijs

Als kinderen vanaf de basisschool doorstromen naar het voortgezet onderwijs, dan gaat dit gepaard met extra onderwijskosten. De sponsorbijdrage voor de scholieren en studenten is daarom hoger dan voor de basisschoolkinderen. Uit de sponsorbijdrage wordt onder andere betaald: een bijbel en schooluniform, bijbelonderwijs, leer- en lesmaterialen en schoolgeld. Voorheen gingen veel van onze scholieren naar scholen waar de kwaliteit van het onderwijs te wensen overliet. Relatief veel scholieren stroomden tussentijds uit en de (examen)resultaten waren vaak laag. Daarom is besloten om scholieren zoveel mogelijk op kwalitatief goede scholen te plaatsen, waar het schoolgeld hoger ligt en waarvoor het reguliere sponsorbedrag ontoereikend is.

Daarnaast gaan veel leerlingen naar een boarding school, zoals onze eigen David Livingstone Christian Academy. Dat betekent dat leerlingen dag en nacht op het schoolterrein verblijven. Voor hen betalen we naast schoolgeld, ook verblijfkosten. Ook bij veel vervolgopleidingen komen extra kosten kijken. Om dit alles mogelijk te maken, hebben we het Vervolgonderwijsfonds geopend. Vanaf € 10,00 per jaar wordt u al donateur!

Een kijkje op school...
Ontmoet Esther en Chifundo

Aanmelding vervolgonderwijsfonds

Ik wil het vervolgonderwijs van Stichting Timotheos graag op de volgende manier steunen:
*Deze afschrijving kunt u ten alle tijde binnen 56 dagen ongedaan maken en uw machtiging intrekken.
Vraag uw bank naar de voorwaarden. Incassant ID: NL50ZZZ534453920000
TIMOTHEOS LOGO


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. St. Timotheos
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. mw. J.G. Bos-Klaassen
Galileïlaan 23D
6716 BP Ede
Email: secretariaat@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact

© Copyright Timotheos              webdesign Treffend en Co              Privacyverklaring