Laatste fase van noodhulp: Wederopbouw

2 september 2022

De noodhulp in Zuid-Malawi na de cycloon Ana bevindt zich in de derde en laatste fase: de wederopbouw van de huizen. Deel 1 van de noodhulp betrof het uitdelen van voedsel en Bijbels. Deel 2 bestond het verstrekken van zaden om opnieuw te zaaien.

Plannen maken en schaven
De wederopbouw is het moeilijkste deel van het noodhulpprogramma. Want wie ga je helpen? En waar stopt die hulp? Onze collega’s in Malawi bespraken dit met de dorpshoofden in de getroffen regio en met andere betrokkenen. We hebben verschillende plannen uitgewerkt voor onze assistentie bij de herbouw van de huizen. Bij het ene plan hielpen we echter te veel, zodat mensen geen eigen verantwoordelijkheid meer hoeven te nemen. Bij het andere plan zouden we te weinig doen, waarbij mensen het resterende werk niet voor hun rekening konden nemen. Toen we een goed en uitvoerbaar plan op tafel hadden liggen, ontstond er een nieuwe situatie: honger!

Honger!
De honger in delen van Zuid-Malawi startte dit jaar 3 maanden eerder omdat de oogst tegenviel na alle wateroverlast. Daarom willen we óók een deel van het resterende geld uit het noodhulpprogramma benutten voor voedselhulp, met name voor de ouderen. Dit plan is in goed overleg met betrokkenen in Malawi tot stand gekomen. Binnenkort wordt hierover een definitieve beslissing genomen en kan het laatste deel van het noodhulpprogramma beginnen.

Bestuur Stichting Timotheos
t.a.v. dhr. N. Verdouw (secretaris)
p/a Achterwillenseweg 98a
2805 KB Gouda

Email: secretaris@timotheos.nl
Telefoon: 0182-516754

Aanmelden voor nieuwsbrief

Contact voorlichting

Marijke de Wit - Bakker (voorlichter)
Email: mdewitbakker@timotheos.nl
Telefoon: 06-12363723

Gerda van Arnhem-Gerritsen (voorlichter)
Email: gvanarnhem@timotheos.nl
Telefoon: 06-19318847

Bart Lodder (voorlichter/fondsenwerver)
Email: bartlodder@timotheos.nl
Telefoon: 06-34912817

Aanmelden
Contact

Help mee!

Rekeningnummer NL57 RABO 0161 4855 02
t.n.v. Stichting Timotheos

Specifieke Doeleinden:
- Word donateur vanaf € 5 per jaar
- Help mee d.m.v. maandelijkse adoptie
- Steun een specifiek project

© Copyright Timotheos              webdesign Treffend en Co              Privacyverklaring