Onze veldwerkers

Samen met ruim 200 Malawiërs zetten onze veldwerkers zich dagelijks in voor noodlijdende kinderen. Werk van onschatbare waarde. Graag stellen onze veldwerkers zich aan u voor. 

Bep Klok

Veldwerker - Consultant evangelisatie

Op 26 november 2014 ben ik vertrokken naar Malawi om daar aan de slag te gaan als veldwerker. Daarvoor heb ik 21 jaar in het onderwijs gewerkt, waarvan 10 jaar in het basisonderwijs en 11 jaar in het speciaal onderwijs. Toch had ik altijd het verlangen om te werken met kwetsbare (wees)kinderen in Afrika.  

In 2012 ging ik voor het eerst naar Malawi om vrijwilligerswerk te doen voor Stichting Timotheos. Ik heb toen heel duidelijk gevoeld dat daar mijn hart lag en nam de stap om te solliciteren naar de functie van veldwerker. In april 2014 werd ik officieel benoemd en na een periode van voorbereidingen, met onder andere een taal- en cultuurcursus, vertrok ik naar Malawi.

Bijbelonderwijs en evangelisatie
Tot 2021 was ik verantwoordelijk voor het aansturen van twee kinderzorgcentra. Daarna is dat werk overgedragen aan twee Malawische CCC officers, die ieder de verantwoordelijkheid kregen voor drie kinderzorgcentra. Zij worden weer gecoacht door mijn collega Thera Verdouw.

Sinds mei 2021 ben ik verantwoordelijk voor Bijbelonderwijs en Evangelisatie binnen al onze projecten. Dat houdt in dat ik samen met de dominees/pastorale werkers me bezighoud met:

  • het Bijbelonderwijs op het kinderzorgcentra; 
  • het Bijbelonderwijs op de scholen; 
  • het Bijbelonderwijs in de weeshuisjes; 
  • het Bijbelonderwijs op de zondagsschool; 
  • Bijbelstudies met het personeel; 
  • evangelisatie rond de kinderzorgcentra. 

Hoe langer ik in Malawi werk, hoe meer ik ervan overtuigd ben hoe belangrijk Bijbelonderwijs is. Elke keer schrik ik weer van de geringe Bijbelkennis bij volwassenen. En als ik hen vraag hoe ze zalig kunnen worden, krijg ik vaak het antwoord dat je goed moet leven en Gods geboden moet gehoorzamen. 

Bep   portret

Verjaardag

28 januari 1972

Contact

Postadres

Timotheos Foundation Malawi 
T.a.v. Bep Klok 
P.O. Box 30221, Chichiri, 
Blantyre 3, Malawi 
Central Africa 

Veel van onze kinderen hebben geen Bijbel thuis. Hun verzorgers zijn vaak analfabeet. Zij horen alleen op ons centrum en in de kerk uit de Bijbel lezen/vertellen. Dan realiseer ik me hoe we in Nederland bevoorrecht zijn als we opgegroeid zijn in een Christelijk gezin waar het de gewoonte is om elke dag regelmatig met elkaar uit de Bijbel te lezen en te bidden. En daarnaast met onze Christelijke scholen waar de kinderen elke dag verteld wordt uit de Bijbel en de Bijbelkennis ook steeds wordt getoetst. 

We lezen in psalm 78, vers 4 t/m 7:

4. Wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen, voor het navolgende geslacht, vertellende de loffelijkheden des HEEREN, en Zijn sterkheid, en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft.
5. W
ant Hij heeft een getuigenis opgericht in Jakob, en een wet gesteld in Israël; die Hij onzen vaderen geboden heeft, dat zij ze hun kinderen zouden bekend maken.
6. Opdat het navolgende geslacht die weten zou, de kinderen, die geboren zouden worden; en zouden opstaan en vertellen ze hun kinderen;
7. En dat zij hun hoop op God zouden stellen, en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren.

In het laatste vers is zo krachtig samengevat waarom we de kinderen van jongs af aan uit de Bijbel moeten vertellen. Met het aanhoudend gebed of de Heere het wil zegenen en dat Zijn Woord vrucht mag dragen. 

Ik hoor het nogal eens van de leerkrachten dat ze er zelf ook heel veel van leren nu ze elke dag een Bijbelverhaal moeten voorbereiden. Nu moeten ze elke dag hun Bijbel lezen. Voor veel volwassenen gaat de Bijbel alleen op zondag open, als ze naar de kerk gaan. Als ze tenminste een Bijbel hebben. 
  
Gebed 
Ik hoop dat dit werk ook een plaats mag krijgen in uw gebed. We zijn in alles afhankelijk van de Zegen van de Heere. Als Hij het Woord wil zegenen aan de harten van de kinderen en volwassenen, zal het kracht doen. Dan zal het werk vrucht dragen. 

Meest recente blogs van Bep Klok

16. Bep 1

Nieuwe Bijbelleesboekjes in Chichewa

3 juni 2024

“Mama, wilt u voorlezen?” Hoe fijn kan het zijn voor een kind om door papa of mama te worden voorgelezen uit een mooi leesboek. 

Foto bij 12

Zorgen en hoop

1 december 2023

In juli en augustus hebben we weer een training gedaan voor de leerkrachten van onze basisscholen. Het was een tweedaagse training, waarvan we één dag besteedden aan Bijbelonderwijs. 

Foto bij 7

Een maaltijd voor de bejaarden

1 december 2022

Sind begin oktober zijn we weer begonnen met de ‘agogo feeding’ (maaltijd voor bejaarden). Zo’n 200-250 agogo’s komen drie keer in de week naar het kinderzorgcentrum voor een warme maaltijd.

TIMOTHEOS LOGO


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. St. Timotheos
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. mw. J.G. Bos-Klaassen
Galileïlaan 23D
6716 BP Ede
Email: secretariaat@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact

© Copyright Timotheos              webdesign Treffend en Co              Privacyverklaring